Đại học Lê Quý Đôn - 236 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

Chia sẻ kiến thức mọi mặt của các lớp cao học CNTT, Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chào mừng đã đến với forum khmt.123.st
 • Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăngkí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận , nhìn thấy link ở những box hạn chế ... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng kí làm thành viên !
 • Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây !
 • Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
 • Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 5 trang]

  Admin

  Admin
  Quản trị viên
  Quản trị viên
  First topic message reminder :

  Để giúp cho Khách viếng thăm khỏi phải mất tiền oan để nhắn tin nộp tiền, tôi đã sử dụng một số thủ thuật CNTT nho nhỏ, lấy về được khoảng hơn 200 luận văn tốt nghiệp Cao học CNTT xuất sắc của một số Học viện và Đại học Việt Nam thôi :D

  Chia sẻ cho mọi người, (và Khách viếng thăm nếu thích) danh sách các Luận văn như sau:

  1. LVThS_AnhNoaaVaHeThongTinDiaLyHoTroNghienCuuMoiTruong.rar
  2. LVThS_AnhXaNhomHoanViVaUngDungTrongMaHoa.rar
  3. LVThS_ApDungKhaiKhoangDuLieuDeXuatMotMoHinhPhatTrienLoiNhuanCuaMotNganHang.rar
  4. LVThS_ApDungKyThuatDataminingVaThuatToanDiTruyenVaoBaiToanToiUuHoaSapXepContainerTrenTau.rar
  5. LVThS_ApDungKyThuatTapThoVaTapMoTrongPhanTichDuLieuBaoHiem.rar

  6. LVThS_ApDungMoHinhJob_ShopLinhDongTrongHeHoTroLapLichSanXuat.rar
  7. LVThS_BaiToanPhanLopVanBanVaApDungPhanLopDuLieuTaiChinhNganHang.rar
  8. LVThS_BoPhanTichBaiToanHoTroChoViecGiaiCacBaiToanOBacPhoThong.rar
  9. LVThS_cacBoChuyenDoiQuanHeTrongThuongMaiDienTu.rar
  10. LVThS_CacKhiaCanhLyThuyetVaThucTienDamBaoTinhToanVenDuLieuTrongCoSoDuLieu.rar

  11. LVThS_CacThuatToanSongSongNenTinHieuVideoVaHinhAnh.rar
  12. LVThS_CacThuatToanVeDieuKhienTuongTranhVaCapNhatDuLieu.rar
  13. LVThS_CanhTacDuLieuVaUngDungTrongKhaiKhoangDuLieuYHoc.rar
  14. LVThS_CauTrucChiMucChoCoSoDuLieuAnh.rar
  15. LVThS_ChuyenDoiCoSoDuLieuQuanHeSangCoSoDuLieuHuongDoiTuong.rar

  16. LVThS_CongNgheMplsVaUngDungTrongMangIpVpn.rar
  17. LVThS_CoSoDuLieuVoiThongTinChuaDayDu.rar
  18. LVThS_DanhDauBanQuyenTrenAnh.rar
  19. LVThS_DungMangNoronVaThuatGiaiDiTruyenDePhanLopDuLieu.rar
  20. LVThS_DungMotSoThuatToanKhaiKhoangDuLieuHoTroQuanLyTruyXuatCacDiaChiInternetOWebServer.rar

  21. LVThS_FractalVaUngDungTrongBaiToanNenAnh.rar
  22. LVThS_GiaiBaiToanMomentHuuHanVaUngDung.rar
  23. LVThS_GiaiPhapNangCaoDoAnNinhThongTinTrongMangLanKhongDayChuanIeee802.11i.rar
  24. LVThS_giaiThuatDiTruyenTrongMotLopBaiToanLapLich.rar
  25. LVThS_HeChuanDoanSuCoTruyenThongQuaModem.rar

  26. LVThS_HeChuyenGiaQuanLyTrongKhoBacNhaNuoc.rar
  27. LVThS_HeDinhKhoanTuDong.rar
  28. LVThS_heHoTroPhanTichVaDanhGiaHeThongDuaVaoQuanDiemTacVu.rar
  29. LVThS_HeHoTroPhucVuHoiDapTuDong.rar
  30. LVThS_HeHoTroRaQuyetDinhXuPhatViPhamHanhChinhTrongXayDung.rar

  31. LVThS_HeSuyDienMoVaUngDungTrongDuDoanDuLieuDangChuoiThoiGian.rar
  32. LVThS_HeThongHoTroKiemTraTinhDungDanCuaMoHinhDfd.rar
  33. LVThS_HeThongXuLyTinHieuRadar.rar
  34. LVThS_HeTroGiupQuyetDinhDuaVaoDuLieuTrongLapKeHoachMarketing.rar
  35. LVThS_HocKetHopQuiNap_PhanTichVaUngDung.rar

  36. LVThS_HocMangBeliefBayesTuDuLieuVaThucNghiemMoHinh.rar
  37. LVThS_HopNhatCacBanTinCoCauTrucDangXml.rar
  38. LVThS_KetHopMangNeuronLogicMoVaThuatToanDiTruyenGiaiQuyetBaiToanToiUuHoaCongThucVaQuyTrinh.rar
  39. LVThS_KetHopMangNoronVaLogicMoDeGiaiQuyetBaiToanKinhTe.rar
  40. LVThS_KhaiKhoangDiemThiTotNghiepPhucVuDanhGiaPhanLoaiHocSinh.rar

  41. LVThS_KhaiKhoangDuLieuGiaTangCacMauTuanTuTheoThoiGian.rar
  42. LVThS_KhaiMoVanBanTiengVietVoiBanDoTuToChuc.rar
  43. LVThS_KhaiPhaDuLieu_TimTapLuatKetHopCoKhaNangChoHieuQuaUngDungCao.rar
  44. LVThS_KhaiPhaDuLieuSinhHocTrongMoiTruongTinhToanLuoi.rar
  45. LVThS_KhamPhaLuatKetHopMoVaUngDung.rar

  46. LVThS_khamPhaTriThucVaPhatTrienKyThuatTuHocTrenMoHinhTriThucC_Object.rar
  47. LVThS_KhaoSatCachTiepCanComponentDeUngDungTrongLinhVucPhanTichThietKeHeThongThongTin.rar
  48. LVThS_KhaoSatQuanHeArmstrongTrongCoSoDuLieuQuanHe.rar
  49. LVThS_KhaoSatThucNghiemThuatGiaiTienHoaPsoVaUngDungTrongXuLyAnh.rar
  50. LVThS_KhoiPhucAnhCatLopBangMangNeuron.rar

  51. LVThS_KiemChungMoHinhThietKeVaDanhGiaMangEthernet.rar
  52. LVThS_KienTrucMangTichCuc.rar
  53. LVThS_LogicMo_UngDungLogicMoGiaiBaiToanDieuKhienDenGiaoThong.rar
  54. LVThS_MoHinhCoSoDuLieuNguNghia_CongCuHoTroNguNghiaChoCoSoDuLieuQuanHe.rar
  55. LVThS_MoHinhDuLieuDan_vandVaUngDungCongNgheGisTrongQuanLyCapNuoc.rar

  56. LVThS_moHinhTriThucVaDangHamApDung.rar
  57. LVThS_MoiTruongTinhToanSongSongTrenMangPhanTanKhongDongNhat.rar
  58. LVThS_MoPhongMangGiaoThongDuongBo.rar
  59. LVThS_MoPhongONhiemTrenBienTrongCongNgheGis.rar
  60. LVThS_MoPhongTrongCongNgheGisVaUngDung.rar

  61. LVThS_MotMoHinhLapLichThongMinhGiaiBaiToanDieuDoTrongHangKhong.rar
  62. LVThS_MotMoHinhOntologyVaUngDung.rar
  63. LVThS_MotPhuongPhapPhanTich_ThietKeCacHeThongThongTinCoSuDungGiaoDienHypermedia.rar
  64. LVThS_MotSoCaiBienTrenMoHinhDexter.rar
  65. LVThS_MotSoCaiTienVeSuDongBoCuaMultimedia.rar

  66. LVThS_MotSoKyThuatKiemThuPhanMem.rar
  67. LVThS_MotSoKyThuatXuLyDoiTuongKhongGianDuaTrenLyThuyetTapMoVaBienNgonNgu.rar
  68. LVThS_motSoPhuongPhapTiepCanMoiDeGiaiQuyetCacBaiToanTrongNhanDangTiengViet.rar
  69. LVThS_MotSoThuatToanHocTrenBangQuyetDinh.rar
  70. LVThS_MotSoThuatToanLapChiMucChoCoSoDuLieuBanCauTruc.rar

  71. LVThS_MotSoVanDeToiUuHoaTruyVanTrongDaCoSoDuLieu.rar
  72. LVThS_MotSoVanDeVeChuanHoaCoSoDuLieuQuanHe.rar
  73. LVThS_MotSoVanDeVeToiUuHoaTruyVanCoSoDuLieuSongSong.rar
  74. LVThS_NenAnhSuDungBienDoiWaveletVaUngDungTrongCacDichVuDuLieuDaPhuongTienDiDong.rar
  75. LVThS_NenTinHieuAnhPhucVuTruyenThongTinTrenMangTrongDieuKienDuongTruyenXau.rar

  76. LVThS_NghienCuuBaiToanPhanTrangApDungVaoAnhQuetTiengViet.rar
  77. LVThS_NghienCuuCacThuatToanCaiTienTrongKhaiThacDuLieu.rar
  78. LVThS_NghienCuuCacThuatToanPhanLopVaUngDungXayDungHeThongPhongNguaRuiRoTinDung.rar
  79. LVThS_NghienCuuCacTinhChatVeTiaXVaXayDungHeMoPhongCatLop3d.rar
  80. LVThS_NghienCuuCaiDatMotHeCoSoDuLieuPhanTanPhucVuViecQuanLiDanCu.rar

  81. LVThS_NghienCuuCaiDatMotHeThongThongTinDiaLyPhucVuCongTacDiaChinh.rar
  82. LVThS_NghienCuuCaiTienThuatToanPhanLopSuDungCayQuyetDinhDeQuy.rar
  83. LVThS_NghienCuuCauTrucAnhVectoVaXayDungCongCuXuLyDuocPlug_InTrongWebBrowser.rar
  84. LVThS_NghienCuuGiaiThuatDinhThoiChoCacBaiToanSongSongDocLapTrenMoiTruongTinhToanLuoi.rar
  85. LVThS_NghienCuuKhaNangUngDungCoSoDuLieuPhanTanQuaMangVienThongCongCong.rar

  86. LVThS_NghienCuuKienTrucVaXayDungHeThongChungThucTapTrung.rar
  87. LVThS_NghienCuuMoHinhLuuTruVaTimKiemAnhDuaTrenThongTinAnh.rar
  88. LVThS_NghienCuuMotSoPhuongPhapCaiBienDuLieuTrongHeThongNhungPdaPhucVuTrongE_Learning.rar
  89. LVThS_NghienCuuMotSoPhuongPhapChonLocVaLaiGhepTrongGiaiThuatDiTruyen.rar
  90. LVThS_NghienCuuMotSoPhuongPhapPhatHienBien.rar

  91. LVThS_NghienCuuMotSoThuatToanMayHocVaUngDungTrongTruyVanVanBanTuDong.rar
  92. LVThS_NghienCuuPhatTrienMoHinhTriThucDangHamVaUngDung.rar
  93. LVThS_NghienCuuPhatTrienMotSoThuatToanGiaiBaiToanLapLich.rar
  94. LVThS_NghienCuuPhuongPhapKetHopCacDacTrungMauSacHinhDangVaViTriDeTruyVanAnh.rar
  95. LVThS_NghienCuuThuatToanNhanDangVaPhanLopAnhVanTayXayDungUngDungDieuKhienCongRaVao.rar

  96. LVThS_NghienCuuUngDungDieuKhienMoThichNghiDeDieuKhienCanhGioTuabinTrucDung.rar
  97. LVThS_NghienCuuUngDungKyThuatNhanDangChuVietPhucVuViecDocPhieuNhapXuatCanh.rar
  98. LVThS_NghienCuuUngDungLyThuyetTapThoTrongBaiToanPhanLoaiVanBan.rar
  99. LVThS_NghienCuuUngDungPhuongPhapKhamPhaChuoiBienCoTrongCoSoDuLieuThoiGianVaoBaiToanDuDoanKetQuaHocSinh.rar
  100. LVThS_NghienCuuVaPhatTrienCacKyThuatClusteringDongPhucVuViecTimKiemThongTin.rar

  101. LVThS_NghienCuuVaPhatTrienGiaiThuatDinhThoiChoLopBaiToanParameterSweepTrenMoiTruongTinhToanLuoi.rar
  102. LVThS_NghienCuuVaPhatTrienThuatToanTimLuatKetHopToiUuTrenThuatToanSo.rar
  103. LVThS_NghienCuuVaUngDungThuatGiaiDiTruyenGiaiMotSoBaiToanThongKe.rar
  104. LVThS_NghienCuuVaXayDungMotSoUngDungDuaTrenMobileAgent.rar
  105. LVThS_NguyenLyHeuristicTrongCacBaiToanDoHoaBaChieuTuongTac.rar

  106. LVThS_NhanDangChuSoPhatAmTiengVietBangMoHinhMarkovAnBanLienTuc.rar
  107. LVThS_NhanDangChuViet_XuLySongSong.rar
  108. LVThS_NhanDangChuVietBangDuongCongB_Spline.rar
  109. LVThS_NhanDangChuVietOnline.rar
  110. LVThS_NhanDangChuVietTayRoiTiengViet.rar

  111. LVThS_NhanDangGiongVaTuTiengViet.rar
  112. LVThS_NhanDangTiengNoiVietNamBangMoHinhMarkovAnUngDungNhanDang10ChuSo.rar
  113. LVThS_NhanDangTiengVietLienTucVaUngDung.rar
  114. LVThS_NhanDangTuTiengVietPhatAmRoiRac.rar
  115. LVThS_NhanDienCaNhanDuaTrenChuVietTayTiengVietBangPhuongPhapLocGabor.rar

  116. LVThS_NhungUngDungGisVaoThietBiPda.rar
  117. LVThS_NhungVanDeBaoMatKhiTruyVanCoSoDuLieuXmlDong.rar
  118. LVThS_PhanDoanVungMatVaTrichChonDauHieuTuAnhChanDung.rar
  119. LVThS_PhanLoaiNhacTheoTheLoaiDungPhepBienDoiWaveletRoiRac.rar
  120. LVThS_PhanLoaiThongDiepTrenDienDan.rar

  121. LVThS_PhanMemChonLuaNhomCoPhieuToiUuTrongThiTruongChungKhoan.rar
  122. LVThS_PhanTichDuLieuAnhVeTinhNoaaHoTroNghienCuuBien.rar
  123. LVThS_PhatHienKhuonMatDuaTrenDacTrungLoiLom.rar
  124. LVThS_PhatHienKhuonMatDuaTrenDacTrungLoiLom2.rar
  125. LVThS_PhatTrienCacKyThuatHeuristicsTrongKhaiKhoangDuLieuTheoThoiGian.rar

  126. LVThS_phatTrienCongCuHoTroQuanTriNoiDungTrenDienDanThaoLuanQuaMang.rar
  127. LVThS_PhatTrienMotSoPhuongPhapNhanDangAnhVanBanTiengViet1.rar
  128. LVThS_PhatTrienMotSoThuatToanGiaiBaiToanToiUuDaMucTieuVaUngDung2.rar
  129. LVThS_PhatTrienMotSoUngDungKhaiThacDuLieuVaoGiaoDucDaoTao.rar
  130. LVThS_PhuongPhapLuanChuanDoanVaChamCuuTrongYHocCoTruyen.rar

  131. LVThS_QuanLyNoiDungVaKhamPhaTriThucTrenBanDoVanBanTiengViet.rar
  132. LVThS_raDeTuDongVaHuongDanGiai.rar
  133. LVThS_SapThoiKhoaBieuOTruongPhoThongBangPhuongPhapHeuristics.rar
  134. LVThS_SecretSharingUsingMultipleShadowImages.rar
  135. LVThS_SuDungCorpusVanBanLamGiauOntologyVeCongNgheThongTin.rar

  136. LVThS_suDungDaiSoGiaTuPhatTrienMoHinhBieuDienCacDoiTuongKhongGian.rar
  137. LVThS_SuDungHeLaiXayDungMoHinhHoTroRaQuyetDinhMarketing.rar
  138. LVThS_suDungMoHinhArimaChoViecGiaiQuyetBaiToanDuBaoTyGia.rar
  139. LVThS_SuDungMoHinhXacSuatChoBaiToanChuyenDoiTratTuTuTrongDichMayThongKeAnh_VietDuaTrenNgu.rar
  140. LVThS_Svm_UngDungLocEmail.rar

  141. LVThS_TapThoVaUngDungTrongKhaiKhoangVanBan.rar
  142. LVThS_ThietKeHeThongGiamSatHoatDongCuaCacHeThongVienThongQuyMoNho.rar
  143. LVThS_thietKeVaHienThucCacDichVuOntologyPhucVuThuVienSo.rar
  144. LVThS_ThuyVanCoSoDuLieuQuanHeDuaTrenKyThuatToiUuHoaApDungThuatToanTimKiemTheoMau.rar
  145. LVThS_TichHopDuLieuPhanTanMoHinhVaCaiDatThuNghiem.rar

  146. LVThS_TiepCanBaiToanLuongTrenMangVaBaiToanGhepCapDeXayDungThuatGiaiVaChuongTrinhChoLopBaiToanToiUuTuyenTinh.rar
  147. LVThS_TiepCanHeuristicTrongViecTuDongXacDinhDieuThucCuaMotGiaiDieuTrenMayTinh.rar
  148. LVThS_TiepCanNgauNhienTrongKhamPhaTriThuc.rar
  149. LVThS_TimHieuNenTangCongNgheTruyCapMangLuoiVaUngDungQuanLiLopHocAoTuongTac.rar
  150. LVThS_TimHieuPhuongPhapSvmVaUngDungTrongNhanDangChuVietTayTrucTuyen.rar

  151. LVThS_TimHieuVaCaiDatThuNghiemMotMoHinhDamPhanTuDongTrongThuongMaiDienTu.rar
  152. LVThS_TimHieuVeCoCheBaoMatCuaGridComputing.rar
  153. LVThS_ToiUuSoBangGiaiThuatTimKiemNgauNhienTheoXacSuat.rar
  154. LVThS_TrangBiCoCheSuyDienChoLapTrinhKyHieuVaUngDungTrongGiaiToan.rar
  155. LVThS_TrichCumDanhTuTiengVietNhamPhucVuChoCacHeThongTraCuuThongTinDaNgonNgu.rar

  156. LVThS_TruyTimAnhVanTayTrenCoSoDuLieuDuocGomNhom.rar
  157. LVThS_UngDungCacKyThuatBaoTriKhungNhinTrongKhoDuLieu.rar
  158. LVThS_UngDungCongNgheCorbaVaoLanhVucDienThoaiVaNhanDangTiengNoi.rar
  159. LVThS_UngDungCongNgheIntelligentAgentTrongViecDieuPhoiHoatDongCuaMangRiengAo.rar
  160. LVThS_UngDungCongNgheTinhToanLuoiChoDayHocDienTu.rar

  161. LVThS_UngDungCuaHeThongLaiTrongQuanTriHanhChinh.rar
  162. LVThS_UngDungCuaMangNeuronTrongMangTruyenThongTocDoCao.rar
  163. LVThS_UngDungGiaiThuatDiTruyenChoViecToiUuHoaQuaTrinhDinhTuyenTrenMangIp.rar
  164. LVThS_UngDungHeLaiThietKeBoDieuKhienTuDongThichNghi.rar
  165. LVThS_UngDungHeThongNhanDangMienDichTaoMoTrongChanDoanUngThu.rar

  166. LVThS_UngDungIntelligentMobileAgentTrongCongTacDaoTaoTrenMangIntranet.rar
  167. LVThS_UngDungKhaiKhoangDuLieuTrongPhanTichDuLieuThongKe.rar
  168. LVThS_UngDungKhaiKhoangDuLieuTrongPhanTichSoLieuDienThoai.rar
  169. LVThS_UngDungKhaiKhoangDuLieuTrongPhanTichTaiChinhNganHangThuongMai.rar
  170. LVThS_UngDungKyThuatKhaiKhoangDuLieuTrongNghiepVuXuLyCuocDienThoaiTaiBuuDienTinh.rar

  171. LVThS_UngDungLogicMo_MangNoronVaMangPlcTrongDieuKhienGiamSatDenGiaoThong.rar
  172. LVThS_UngDungLogicMoVaTriThucChuyenGiaVaoViecDuDoanMotSoThongTinHuuIchVeCacTangDat.rar
  173. LVThS_UngDungLyThuyetAnhXaDongNghienCuuCacLuatTrongTriTueNhanTao.rar
  174. LVThS_UngDungLyThuyetToiUuGiaiBaiToanLapLich.rar
  175. LVThS_UngDungMoHinhMarkovVaCayQuyetDinhTrongMotSoBaiToanDuDoan.rar

  176. LVThS_UngDungNguyenLyMayHocVaoHeThongVienThong.rar
  177. LVThS_UngDungPhanHangTongHopChoBaiToanSoKhopLuocDo.rar
  178. LVThS_UngDungPhanLoaiVanBanXayDungBoLocWeb.rar
  179. LVThS_UngDungTapThoDungSaiVaThuatGiaiDiTruyenDePhanLoaiDuLieu.rar
  180. LVThS_UngDungThuatGiaiDiTruyenGiaiMotLopBaiToanToiUu.rar

  181. LVThS_UngDungThuatToanTienHoaMoVaoMotSoVanDeXuLyAnh.rar
  182. LVThS_UocLuongVaDanhGiaLuuLuongTrenMangAtmBangKyThuatMoPhongVaMoHinhHoaPhucVuChoCongTacGiangDay.rar
  183. LVThS_vanDeBaoTriVaNhatQuanDuLieuTrongMoiTruongKhoDuLieu.rar
  184. LVThS_VeTinhKhaTuanTuHoaCuaMotLichTrongCoSoDuLieuPhanTan.rar
  185. LVThS_WaveletVaUngDungTrongNenTinHieuVideo.rar

  186. LVThS_XacDinhKhoangNgungGiuaCacAmTiet,CuongDoVaTruongDoCuaAmTietChoBoPhatAmTiengViet.rar
  187. LVThS_XacMinhNguoiQuaGiongNoi.rar
  188. LVThS_XapXiKhongTuyenTinhVaUngDungTrongDiaVatLy.rar
  189. LVThS_XayDungCongCuMoHinhHoaTienTrinhHoTroMauTienTrinh.rar
  190. LVThS_XayDungHeChuanDoanHongHocTrongKyThuatDuaTrenLogicMoVaMangNoron.rar

  191. LVThS_XayDungHeGiaiToanHinhHocPhang.rar
  192. LVThS_XayDungHeHoTroQuyetDinhDauTuChungKhoanBangCongCuLogicMo.rar
  193. LVThS_XayDungHePhanLopBangThuatGiaiDiTruyen.rar
  194. LVThS_XayDungHeThongAutoIntelligentWebPublishingUngDungXuatBanTapChiDienTu.rar
  195. LVThS_XayDungHeThongChanDoanDienTamDo.rar

  196. LVThS_XayDungHeThongDuBaoDuaTrenViecTichHopCacMoHinh.rar
  197. LVThS_XayDungHeThongDuBaoTinhHinhDichBechHaiLua.rar
  198. LVThS_XayDungHeThongHocLinhHoatVoiTuongTacNguoiDungChoBaiToanSoKhopOntology.rar
  199. LVThS_XayDungHeThongLuanChuyenVaQuanLyNoiDungTrongDaoTaoTuXa.rar
  200. LVThS_XayDungHeTimKiemThongTinTheoHuongTiepCanNguNghia.rar

  201. LVThS_XayDungHeTongHopTiengVietDuaTrenLuat.rar
  202. LVThS_XayDungHeTroGiupXacDinhCheDoDinhDuong.rar
  203. LVThS_XayDungMoHinhBienDangDoNhieuChoVanBanInAnTiengViet.rar
  204. LVThS_XayDungMoHinhChoHeHoTroRaQuyetDinhTrenNhom.rar
  205. LVThS_XayDungMoHinhThiTruongNhanTaoBangThuatGiaiDiTruyen.rar

  206. LVThS_XayDungMoHinhVaCoCheChoPhanMemHuongDan.rar
  207. LVThS_XayDungMotMoHinhTinHocChoBaiToanHieuNgonNguTuNhienODangCauTachRoiTrenCoSoTuongTacCuPhap_NguNghia.rar
  208. LVThS_XayDungPhanMemDuBaoCacChiTieuKinhTeViMo.rar
  209. LVThS_XayDungThuNghiemMoHinhNguAmChoNhanDangTiengNoiLienTuc.rar
  210. LVThS_XayDungVaThuNghiemMotGiaoThucDinhTuyenTrongMoiTruongMangAd_Hoc.rar

  211. LVThS_XayDungWordnetTiengVietChoDanhTu.rar
  212. LVThS_xuLyVaNhanDangAnhVanTay.rar

  Còn khoảng vài trăn cái nữa, lúc nào rỗi đao tiếp...

  Mới gửi 1 ít lên đây mà đã mất cả đêm... (Link này nếu chưa gia nhập nhóm [You must be registered and logged in to see this link.] sẽ không vào được)
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Ai không đao được, nộp 10.000 đ/bản nhé :D
  sẽ cho copy ở lớp...  Được sửa bởi Admin ngày Sat May 26, 2012 1:49 pm; sửa lần 1.


  ================
  Nếu Khách viếng thăm không đọc được các bài trong Kho bài chuẩn, là do Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.]. Sở dĩ nếu Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.] là vì Khách viếng thăm khai báo thiếu họ, thiếu tên, không dấu hoặc khai báo linh tinh trong trường RN. Đừng xin xỏ uỷ quyền, vì uỷ quyền hoàn toàn tự động cho Thành viên đọc được mọi thứ (không chỉnh bằng tay được), các thành viên khác sẽ không bao giờ được uỷ quyền.

  [You must be registered and logged in to see this image.]
  Trang phục may sẵn rẻ nhất Hà Nội ở 133 Vương Thừa Vũ


  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  http://khmt.123.st

  nhutminhho

  nhutminhho
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Mong các anh chị ủy quyền cho em nhìn thấy link download

  Ban QT: Câu này đã trả lời phía trên.

  huynhsp2

  huynhsp2
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Đã gia nhập nhóm Thành viên đọc mọi thứ rồi mà vẫn chưa thấy link đâu! `)

  Giờ đã thấy rùi! Thanks các bác!

  vjmjnhlavjp

  vjmjnhlavjp
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Em đã down dc tài liệu cần thiết. Cảm ơn mọi ng đã cất công tìm kiếm và post lên đây. Đặc biết cảm ơn anh admin Nguyễn Anh Cường đã đặc các cho em down tài liệu :)

  kity09

  kity09
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Mong anh chị ủy quyền cho em để thực hiện download với. Em cám ơn anh chị nhiều

  Ban QT: Xem

  [You must be registered and logged in to see this link.]

  linh52

  linh52
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Chào anh admin! Đầu tiên xin cảm ơn anh đã lập nên diễn đàn rất là bổ ích cho dân CNTT chúng em. Em đã tham gia được thành viên đọc mọi thứ nhưng ko download được ở vì ở trang box.com nó lỗi là
  The user hosting this
  content is out of bandwidth hết băng thông em có lên mạng em cách khắc phục nhưng vẫn không tải được anh có thể giúp em với (cách khắc phục lỗi nay)

  Ban QT:
  1. Khắc phục: Down vào thời điểm còn băng thông.
  2. Ghi tên file ra, nếu bạn nào đã down rồi thì họ sẽ gửi cho lên host khác.
  3. Đến gặp các thành viên giữ tài nguyên mà copy cho nhanh.

  nguyenhoang_1012

  nguyenhoang_1012
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Em đang tìm tài liệu để làm đồ án tốt nghiệp, gặp được trang này và tìm được tên tài liệu cần "36. Học Mang Belief Bayes Từ Dữ Liệu Và Thực Nghiệm Mô Hình" đúng cái em cần tìm [You must be registered and logged in to see this image.]và em cũng đã tham gia vào nhóm " đọc dược mọi thứ" nhưng vào nhóm xem thì không có tên mình ( chắc là phải đợi sau 10 tiếng) nhưng nôn quá [You must be registered and logged in to see this image.]có thành viên nào down được tài liệu ( có kèm code) share link cho em với [You must be registered and logged in to see this image.]

  phuonggm

  phuonggm
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Sao em vẫn không download được tài liệu admin ơi :((

  phuonggm

  phuonggm
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Bạn ơi. mình là thành viên đọc được mọi thứ rồi sao không download được :((.
  Mình đang làm bài 51. LVThS_UngDungPhepBienDoiWaveletTrongXuLyAnh.rar
  Bạn cho mình xin bài này nhé :)

  Ban QT: Bài này trong mục lục download có số 51 đứng trước. Thuộc trang 4/6 (đợt 5) vẫn còn trên host download.

  nguyenhoang_1012

  nguyenhoang_1012
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Anh admin ơi xem lại dùm em đi, em đã tham gia nhóm "thành viên đọc được mọi thứ" đã hơn 10 tiếng rồi mà nick em vẫn đen thui hà chưa vào thành viên nhóm được (em đã điền tên thật có dấu rồi) và một số bạn comment đã vào thành viên nhóm được rồi mà vẫn chưa down được nữa kìa, anh có rãnh xem lại giúp tụi em đi em đang cần tài liệu gấp lắm. thanks anh!


  Ban QT:

  1. Các bạn cần nói rõ hơn, không thể nói chung chung.
  2. Diễn đàn có tới 5 người giữ quyền quản trị, bạn không thể bỏ qua chúng tôi mà chỉ réo mỗi Admin. Nếu bỏ qua chúng tôi, bạn gửi mai, hoặc vào faceBook mà tâm sự với anh ý. Lưu ý, nếu chỉ nói với cá nhân thì đừng có lên diễn đàn.
  3. Bạn cần tài liệu gì, việc download thế nào, lỗi host hay bạn không biết đánh mật khẩu, đường link nào... cần nói rõ. Nếu không biết cách down bạn vào bộ môn Khoa học Máy tính gặp Mai Đình Sinh để copy cho nhanh.

  phuonggm

  phuonggm
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Các anh chị trong Ban quản trị ơi. Em là thành viên đọc được mọi thứ rồi mà sao vẫn không thấy link download ạ. Các anh (chị) xem dùm em với.
  Em đang làm bài LVThS_UngDungPhepBienDoiWaveletTrongXuLyAnh.rar
  Các anh chị trong BQT giúp em với
  Email của em là: [You must be registered and logged in to see this link.]

  Ban QT:
  Bạn đọc kỹ xem cuối bài viết của Admin đã đưa đường dẫn vào thư mục download rồi
  Xem lại cách down của bạn. Đã down thử, vẫn OK.

  nguyenhoang_1012

  nguyenhoang_1012
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Ban Quản Trị ơi! em đang cần tài liệu này "36. LVThS_HocMangBeliefBayesTuDuLieuVaThucNghiemMoHinh.rar" sao trong danh sach download không có tài liệu này vậy BQT? Ban Quản Trị úp lên giúp em với! Chúc BQT nhiều sức khoe!

  Ban QT:
  Luận văn của bạn trong kho số 186 chứ không phải 36, kiểm tra down bình thường.

  thanhnamboy

  thanhnamboy
  Thành viên bắt đầu chia sẻ
  Thành viên bắt đầu chia sẻ
  Anh Cường ơi em tìm mãi không thấy một số luận văn sau:
  71. LVThS_MotSoVanDeToiUuHoaTruyVanTrongDaCoSoDuLieu.rar
  72. LVThS_MotSoVanDeVeChuanHoaCoSoDuLieuQuanHe.rar
  73. LVThS_MotSoVanDeVeToiUuHoaTruyVanCoSoDuLieuSongSong.rar
  Anh có thể gửi vào mail giúp em dc ko. Em cảm ơn anh!

  Ban QT:
  Mai đi học tiếng Anh mang USB đến lớp mà copy. Chưa có ai điên gửi mail hàng trăm mê. Mỗi meo chỉ gửi được có 10 mê thôi.

  nguyenhoang_1012

  nguyenhoang_1012
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Ban Quản Trị ơi! em đang cần tài liệu này "36.
  LVThS_HocMangBeliefBayesTuDuLieuVaThucNghiemMoHinh.rar" sao trong danh
  sach download không có tài liệu này vậy BQT? Ban Quản Trị úp lên giúp em
  với! Chúc BQT nhiều sức khoe!

  Ban QT:
  Luận văn của bạn trong kho số 186 chứ không phải 36, kiểm tra down bình thường.


  Thansk các anh/chị Ban Quản Trị! Em đã down được tài liệu đó rồi. Nhưng em thấy các luận văn khác có code nữa, vậy luận văn này có code hok vậy anh/chị? nếu có anh/chị up lên rồi share link cho em với? Em cám ơn các anh/chị Ban Quản Trị nhiều lắm!!!

  vtv

  vtv
  Thành viên bắt đầu chia sẻ
  Thành viên bắt đầu chia sẻ
  Anh Cường ơi, nhờ anh gửi cho em tài liệu này với.
  139. LVThS_SuDungMoHinhXacSuatChoBaiToanChuyenDoiTratTuTuTrongDichMayThongKeAnh_VietDuaTrenNgu.rar
  153. LVThS_ToiUuSoBangGiaiThuatTimKiemNgauNhienTheoXacSuat.rar
  174. LVThS_UngDungLyThuyetToiUuGiaiBaiToanLapLich.rar
  195. LVThS_XayDungHeThongChanDoanDienTamDo.rar

  Mail của em: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Cảm ơn anh nhiều !

  phamtam288

  phamtam288
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  mong admin ủy quyền để mình có thể down tài liệu. thanks so much

  Ban QT:
  Admin mỗi tháng vào diễn đàn 1 lần. Nếu nhắn với Ban QT thì có người trả lời, nếu nhắn riêng Admin, bạn hãy đợi đến khi nào anh ý thi xong tiếng Anh, khoảng tháng sau.
  Không ai uỷ quyền cả, hệ thống auto cho phép bạn down khi bạn được chấp nhận.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  hothungmay

  hothungmay
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Nhờ Ban quan trị xem lại policy cho nick: hothungmay để mình được down tài liệu phục vụ cho công việc.
  Mình muốn tải cuốn ĐO và phân tích trong Drive Tets. Nhưng chờ mãi ko thấy quyền được down.
  Thanks Ban quản trị nhiều.

  hothungmay

  hothungmay
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Mình đã được đăng ký vào VIP member, nhưng khi down tài liệu, web box.com báo lỗi. mình cũng có account của box.com nhưng không được.
  Link tài liệu "đo và phân tích trong driver Tets":
  box.com/s/****
  Vậy Ban quản trị có thể cho biết lý do và nếu được gửi thẳng cho mình theo mail: lesydong84@gmail. com được không.
  Rất chân thành cảm ơn

  Ban QT:
  Thông báo


  The user hosting this
  content is out of bandwidth.  If this is your file please upgrade to add more bandwidth
  credits to your account. Call Sales at 1-877-729-4269 FOR more
  information.

  Nghĩa là: Đã hết băng thông cung cấp cho người dùng này.
  → host chỉ cung cấp cho mỗi người dùng một lượng băng thông nhất định trên một tháng. Khi đã sử dụng hết băng thông tháng này, bạn cần phải chờ sang tháng sau để đao. Nên đao từ đầu tháng để tránh hết băng thông cả tháng, hoặc bạn cần nâng cấp acount để có băng thông. Cách nâng cấp với mẹo miễn phí chắc các bạn đã biết; nếu bạn đã quên có thể google hoặc có thể hỏi trên box CNTT của diễn đàn này.

  yeudatvo

  yeudatvo
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Chào các bạn,

  Mình đang cần đề tài "Áp dụng một số kỹ thuật nén ảnh cho truyền dữ liệu ảnh động qua mạng" tên file là LVThS_ApDungMotSoKyThuatNenAnhChoTruyenDuLieuAnhDongQuaMang.rar
  Do đề tài của mình cũng liên quan đến vấn đề này. Nhưng do mình ở tp. HCM nên không thể đến copy trực tiếp được. Bạn nào vui lòng share giúp mình.
  Chân thành cám ơn

  Ban QT:
  Các bạn là VIP member muốn đề nghị lấy đường link mới, hãy đề nghị trong box
  [You must be registered and logged in to see this link.], ban QT đang rà soát và phân công người up lại những file đang bị hết băng thông. Còn đề nghị ra box bên ngoài như ở đây sẽ không được ưu tiên xem xét.

  tulipdn_113

  tulipdn_113
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Cám ơn Admin nhiều. Chờ Admin duyệt cho phép down tài liệu.

  Ban QT:
  Chẳng có ai duyệt cho phép down ở đây cả. Bạn không ghi rõ Họ tên thật trong trường RN để chương trình tự động add bạn vào nhóm VIP member thì hãy đợi đến... mùa quýt sang năm nhé!

  tulipdn_113

  tulipdn_113
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  nhutminhho đã viết:Mong các anh chị ủy quyền cho em down tài liệu này. em cám ơn rất nhiều

  Em cũng mong được duyệt là thành viên của nhóm đọc được mọi thứ để có thể xem được tài liệu của Anh. Cám ơn nhiều và đợi tin vui từ Admin

  Duong Nguyen

  Duong Nguyen
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Em chào mọi người ạ,
  Em đang tìm đề tài " Tính sẵn sàng của dịch vụ trên mạng". Anh chị nào đã làm đề tài dạng này rồi hoặc có bài luận văn nào gần gần với đề tài này thì share cho em với.
  Em cảm ơn nhiều ạ.

  lucky500

  lucky500
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Cảm ơn anh nhiều nhiều !

  tranlehuy

  tranlehuy
  Thành viên bắt đầu chia sẻ
  Thành viên bắt đầu chia sẻ
  bác Cường admin ơi cho em hỏi. em thấy trong danh sách có 21. LVThS_FractalVaUngDungTrongBaiToanNenAnh.rar
  mà tìm trong link không có ạ. bác cho em xin cái này với ạ

  xxria

  xxria
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  bác chủ thread cho download với

  Ban QT:
  Bạn này có biết đọc những dòng ở dưới chữ ký của Admin không nhỉ?

  se750

  se750
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Mong admin ủy quyền cho em down tài liệu này. em cám ơn rất nhiều

  Ban QT:
  Bạn này có biết đọc những dòng ở dưới chữ ký của Admin không nhỉ?

  Sponsored content


  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 5 trang]

  Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết

   

  Ghi rõ nguồn khi copy các bài viết từ Website này.
  Bản quyền thuộc Khoa học Máy tính. Số lượt truy cập tính đến hiện tại:Website counter
  Modified skin by Nguyễn Anh Cường. Developed by Members of http://khmt.123.st

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Have a free blog with Sosblog