Đại học Lê Quý Đôn - 236 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

Chia sẻ kiến thức mọi mặt của các lớp cao học CNTT, Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chào mừng đã đến với forum khmt.123.st
 • Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăngkí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận , nhìn thấy link ở những box hạn chế ... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng kí làm thành viên !
 • Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây !
 • Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
 • Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 5 trang]

  Admin

  Admin
  Quản trị viên
  Quản trị viên
  First topic message reminder :

  Để giúp cho Khách viếng thăm khỏi phải mất tiền oan để nhắn tin nộp tiền, tôi đã sử dụng một số thủ thuật CNTT nho nhỏ, lấy về được khoảng hơn 200 luận văn tốt nghiệp Cao học CNTT xuất sắc của một số Học viện và Đại học Việt Nam thôi :D

  Chia sẻ cho mọi người, (và Khách viếng thăm nếu thích) danh sách các Luận văn như sau:

  1. LVThS_AnhNoaaVaHeThongTinDiaLyHoTroNghienCuuMoiTruong.rar
  2. LVThS_AnhXaNhomHoanViVaUngDungTrongMaHoa.rar
  3. LVThS_ApDungKhaiKhoangDuLieuDeXuatMotMoHinhPhatTrienLoiNhuanCuaMotNganHang.rar
  4. LVThS_ApDungKyThuatDataminingVaThuatToanDiTruyenVaoBaiToanToiUuHoaSapXepContainerTrenTau.rar
  5. LVThS_ApDungKyThuatTapThoVaTapMoTrongPhanTichDuLieuBaoHiem.rar

  6. LVThS_ApDungMoHinhJob_ShopLinhDongTrongHeHoTroLapLichSanXuat.rar
  7. LVThS_BaiToanPhanLopVanBanVaApDungPhanLopDuLieuTaiChinhNganHang.rar
  8. LVThS_BoPhanTichBaiToanHoTroChoViecGiaiCacBaiToanOBacPhoThong.rar
  9. LVThS_cacBoChuyenDoiQuanHeTrongThuongMaiDienTu.rar
  10. LVThS_CacKhiaCanhLyThuyetVaThucTienDamBaoTinhToanVenDuLieuTrongCoSoDuLieu.rar

  11. LVThS_CacThuatToanSongSongNenTinHieuVideoVaHinhAnh.rar
  12. LVThS_CacThuatToanVeDieuKhienTuongTranhVaCapNhatDuLieu.rar
  13. LVThS_CanhTacDuLieuVaUngDungTrongKhaiKhoangDuLieuYHoc.rar
  14. LVThS_CauTrucChiMucChoCoSoDuLieuAnh.rar
  15. LVThS_ChuyenDoiCoSoDuLieuQuanHeSangCoSoDuLieuHuongDoiTuong.rar

  16. LVThS_CongNgheMplsVaUngDungTrongMangIpVpn.rar
  17. LVThS_CoSoDuLieuVoiThongTinChuaDayDu.rar
  18. LVThS_DanhDauBanQuyenTrenAnh.rar
  19. LVThS_DungMangNoronVaThuatGiaiDiTruyenDePhanLopDuLieu.rar
  20. LVThS_DungMotSoThuatToanKhaiKhoangDuLieuHoTroQuanLyTruyXuatCacDiaChiInternetOWebServer.rar

  21. LVThS_FractalVaUngDungTrongBaiToanNenAnh.rar
  22. LVThS_GiaiBaiToanMomentHuuHanVaUngDung.rar
  23. LVThS_GiaiPhapNangCaoDoAnNinhThongTinTrongMangLanKhongDayChuanIeee802.11i.rar
  24. LVThS_giaiThuatDiTruyenTrongMotLopBaiToanLapLich.rar
  25. LVThS_HeChuanDoanSuCoTruyenThongQuaModem.rar

  26. LVThS_HeChuyenGiaQuanLyTrongKhoBacNhaNuoc.rar
  27. LVThS_HeDinhKhoanTuDong.rar
  28. LVThS_heHoTroPhanTichVaDanhGiaHeThongDuaVaoQuanDiemTacVu.rar
  29. LVThS_HeHoTroPhucVuHoiDapTuDong.rar
  30. LVThS_HeHoTroRaQuyetDinhXuPhatViPhamHanhChinhTrongXayDung.rar

  31. LVThS_HeSuyDienMoVaUngDungTrongDuDoanDuLieuDangChuoiThoiGian.rar
  32. LVThS_HeThongHoTroKiemTraTinhDungDanCuaMoHinhDfd.rar
  33. LVThS_HeThongXuLyTinHieuRadar.rar
  34. LVThS_HeTroGiupQuyetDinhDuaVaoDuLieuTrongLapKeHoachMarketing.rar
  35. LVThS_HocKetHopQuiNap_PhanTichVaUngDung.rar

  36. LVThS_HocMangBeliefBayesTuDuLieuVaThucNghiemMoHinh.rar
  37. LVThS_HopNhatCacBanTinCoCauTrucDangXml.rar
  38. LVThS_KetHopMangNeuronLogicMoVaThuatToanDiTruyenGiaiQuyetBaiToanToiUuHoaCongThucVaQuyTrinh.rar
  39. LVThS_KetHopMangNoronVaLogicMoDeGiaiQuyetBaiToanKinhTe.rar
  40. LVThS_KhaiKhoangDiemThiTotNghiepPhucVuDanhGiaPhanLoaiHocSinh.rar

  41. LVThS_KhaiKhoangDuLieuGiaTangCacMauTuanTuTheoThoiGian.rar
  42. LVThS_KhaiMoVanBanTiengVietVoiBanDoTuToChuc.rar
  43. LVThS_KhaiPhaDuLieu_TimTapLuatKetHopCoKhaNangChoHieuQuaUngDungCao.rar
  44. LVThS_KhaiPhaDuLieuSinhHocTrongMoiTruongTinhToanLuoi.rar
  45. LVThS_KhamPhaLuatKetHopMoVaUngDung.rar

  46. LVThS_khamPhaTriThucVaPhatTrienKyThuatTuHocTrenMoHinhTriThucC_Object.rar
  47. LVThS_KhaoSatCachTiepCanComponentDeUngDungTrongLinhVucPhanTichThietKeHeThongThongTin.rar
  48. LVThS_KhaoSatQuanHeArmstrongTrongCoSoDuLieuQuanHe.rar
  49. LVThS_KhaoSatThucNghiemThuatGiaiTienHoaPsoVaUngDungTrongXuLyAnh.rar
  50. LVThS_KhoiPhucAnhCatLopBangMangNeuron.rar

  51. LVThS_KiemChungMoHinhThietKeVaDanhGiaMangEthernet.rar
  52. LVThS_KienTrucMangTichCuc.rar
  53. LVThS_LogicMo_UngDungLogicMoGiaiBaiToanDieuKhienDenGiaoThong.rar
  54. LVThS_MoHinhCoSoDuLieuNguNghia_CongCuHoTroNguNghiaChoCoSoDuLieuQuanHe.rar
  55. LVThS_MoHinhDuLieuDan_vandVaUngDungCongNgheGisTrongQuanLyCapNuoc.rar

  56. LVThS_moHinhTriThucVaDangHamApDung.rar
  57. LVThS_MoiTruongTinhToanSongSongTrenMangPhanTanKhongDongNhat.rar
  58. LVThS_MoPhongMangGiaoThongDuongBo.rar
  59. LVThS_MoPhongONhiemTrenBienTrongCongNgheGis.rar
  60. LVThS_MoPhongTrongCongNgheGisVaUngDung.rar

  61. LVThS_MotMoHinhLapLichThongMinhGiaiBaiToanDieuDoTrongHangKhong.rar
  62. LVThS_MotMoHinhOntologyVaUngDung.rar
  63. LVThS_MotPhuongPhapPhanTich_ThietKeCacHeThongThongTinCoSuDungGiaoDienHypermedia.rar
  64. LVThS_MotSoCaiBienTrenMoHinhDexter.rar
  65. LVThS_MotSoCaiTienVeSuDongBoCuaMultimedia.rar

  66. LVThS_MotSoKyThuatKiemThuPhanMem.rar
  67. LVThS_MotSoKyThuatXuLyDoiTuongKhongGianDuaTrenLyThuyetTapMoVaBienNgonNgu.rar
  68. LVThS_motSoPhuongPhapTiepCanMoiDeGiaiQuyetCacBaiToanTrongNhanDangTiengViet.rar
  69. LVThS_MotSoThuatToanHocTrenBangQuyetDinh.rar
  70. LVThS_MotSoThuatToanLapChiMucChoCoSoDuLieuBanCauTruc.rar

  71. LVThS_MotSoVanDeToiUuHoaTruyVanTrongDaCoSoDuLieu.rar
  72. LVThS_MotSoVanDeVeChuanHoaCoSoDuLieuQuanHe.rar
  73. LVThS_MotSoVanDeVeToiUuHoaTruyVanCoSoDuLieuSongSong.rar
  74. LVThS_NenAnhSuDungBienDoiWaveletVaUngDungTrongCacDichVuDuLieuDaPhuongTienDiDong.rar
  75. LVThS_NenTinHieuAnhPhucVuTruyenThongTinTrenMangTrongDieuKienDuongTruyenXau.rar

  76. LVThS_NghienCuuBaiToanPhanTrangApDungVaoAnhQuetTiengViet.rar
  77. LVThS_NghienCuuCacThuatToanCaiTienTrongKhaiThacDuLieu.rar
  78. LVThS_NghienCuuCacThuatToanPhanLopVaUngDungXayDungHeThongPhongNguaRuiRoTinDung.rar
  79. LVThS_NghienCuuCacTinhChatVeTiaXVaXayDungHeMoPhongCatLop3d.rar
  80. LVThS_NghienCuuCaiDatMotHeCoSoDuLieuPhanTanPhucVuViecQuanLiDanCu.rar

  81. LVThS_NghienCuuCaiDatMotHeThongThongTinDiaLyPhucVuCongTacDiaChinh.rar
  82. LVThS_NghienCuuCaiTienThuatToanPhanLopSuDungCayQuyetDinhDeQuy.rar
  83. LVThS_NghienCuuCauTrucAnhVectoVaXayDungCongCuXuLyDuocPlug_InTrongWebBrowser.rar
  84. LVThS_NghienCuuGiaiThuatDinhThoiChoCacBaiToanSongSongDocLapTrenMoiTruongTinhToanLuoi.rar
  85. LVThS_NghienCuuKhaNangUngDungCoSoDuLieuPhanTanQuaMangVienThongCongCong.rar

  86. LVThS_NghienCuuKienTrucVaXayDungHeThongChungThucTapTrung.rar
  87. LVThS_NghienCuuMoHinhLuuTruVaTimKiemAnhDuaTrenThongTinAnh.rar
  88. LVThS_NghienCuuMotSoPhuongPhapCaiBienDuLieuTrongHeThongNhungPdaPhucVuTrongE_Learning.rar
  89. LVThS_NghienCuuMotSoPhuongPhapChonLocVaLaiGhepTrongGiaiThuatDiTruyen.rar
  90. LVThS_NghienCuuMotSoPhuongPhapPhatHienBien.rar

  91. LVThS_NghienCuuMotSoThuatToanMayHocVaUngDungTrongTruyVanVanBanTuDong.rar
  92. LVThS_NghienCuuPhatTrienMoHinhTriThucDangHamVaUngDung.rar
  93. LVThS_NghienCuuPhatTrienMotSoThuatToanGiaiBaiToanLapLich.rar
  94. LVThS_NghienCuuPhuongPhapKetHopCacDacTrungMauSacHinhDangVaViTriDeTruyVanAnh.rar
  95. LVThS_NghienCuuThuatToanNhanDangVaPhanLopAnhVanTayXayDungUngDungDieuKhienCongRaVao.rar

  96. LVThS_NghienCuuUngDungDieuKhienMoThichNghiDeDieuKhienCanhGioTuabinTrucDung.rar
  97. LVThS_NghienCuuUngDungKyThuatNhanDangChuVietPhucVuViecDocPhieuNhapXuatCanh.rar
  98. LVThS_NghienCuuUngDungLyThuyetTapThoTrongBaiToanPhanLoaiVanBan.rar
  99. LVThS_NghienCuuUngDungPhuongPhapKhamPhaChuoiBienCoTrongCoSoDuLieuThoiGianVaoBaiToanDuDoanKetQuaHocSinh.rar
  100. LVThS_NghienCuuVaPhatTrienCacKyThuatClusteringDongPhucVuViecTimKiemThongTin.rar

  101. LVThS_NghienCuuVaPhatTrienGiaiThuatDinhThoiChoLopBaiToanParameterSweepTrenMoiTruongTinhToanLuoi.rar
  102. LVThS_NghienCuuVaPhatTrienThuatToanTimLuatKetHopToiUuTrenThuatToanSo.rar
  103. LVThS_NghienCuuVaUngDungThuatGiaiDiTruyenGiaiMotSoBaiToanThongKe.rar
  104. LVThS_NghienCuuVaXayDungMotSoUngDungDuaTrenMobileAgent.rar
  105. LVThS_NguyenLyHeuristicTrongCacBaiToanDoHoaBaChieuTuongTac.rar

  106. LVThS_NhanDangChuSoPhatAmTiengVietBangMoHinhMarkovAnBanLienTuc.rar
  107. LVThS_NhanDangChuViet_XuLySongSong.rar
  108. LVThS_NhanDangChuVietBangDuongCongB_Spline.rar
  109. LVThS_NhanDangChuVietOnline.rar
  110. LVThS_NhanDangChuVietTayRoiTiengViet.rar

  111. LVThS_NhanDangGiongVaTuTiengViet.rar
  112. LVThS_NhanDangTiengNoiVietNamBangMoHinhMarkovAnUngDungNhanDang10ChuSo.rar
  113. LVThS_NhanDangTiengVietLienTucVaUngDung.rar
  114. LVThS_NhanDangTuTiengVietPhatAmRoiRac.rar
  115. LVThS_NhanDienCaNhanDuaTrenChuVietTayTiengVietBangPhuongPhapLocGabor.rar

  116. LVThS_NhungUngDungGisVaoThietBiPda.rar
  117. LVThS_NhungVanDeBaoMatKhiTruyVanCoSoDuLieuXmlDong.rar
  118. LVThS_PhanDoanVungMatVaTrichChonDauHieuTuAnhChanDung.rar
  119. LVThS_PhanLoaiNhacTheoTheLoaiDungPhepBienDoiWaveletRoiRac.rar
  120. LVThS_PhanLoaiThongDiepTrenDienDan.rar

  121. LVThS_PhanMemChonLuaNhomCoPhieuToiUuTrongThiTruongChungKhoan.rar
  122. LVThS_PhanTichDuLieuAnhVeTinhNoaaHoTroNghienCuuBien.rar
  123. LVThS_PhatHienKhuonMatDuaTrenDacTrungLoiLom.rar
  124. LVThS_PhatHienKhuonMatDuaTrenDacTrungLoiLom2.rar
  125. LVThS_PhatTrienCacKyThuatHeuristicsTrongKhaiKhoangDuLieuTheoThoiGian.rar

  126. LVThS_phatTrienCongCuHoTroQuanTriNoiDungTrenDienDanThaoLuanQuaMang.rar
  127. LVThS_PhatTrienMotSoPhuongPhapNhanDangAnhVanBanTiengViet1.rar
  128. LVThS_PhatTrienMotSoThuatToanGiaiBaiToanToiUuDaMucTieuVaUngDung2.rar
  129. LVThS_PhatTrienMotSoUngDungKhaiThacDuLieuVaoGiaoDucDaoTao.rar
  130. LVThS_PhuongPhapLuanChuanDoanVaChamCuuTrongYHocCoTruyen.rar

  131. LVThS_QuanLyNoiDungVaKhamPhaTriThucTrenBanDoVanBanTiengViet.rar
  132. LVThS_raDeTuDongVaHuongDanGiai.rar
  133. LVThS_SapThoiKhoaBieuOTruongPhoThongBangPhuongPhapHeuristics.rar
  134. LVThS_SecretSharingUsingMultipleShadowImages.rar
  135. LVThS_SuDungCorpusVanBanLamGiauOntologyVeCongNgheThongTin.rar

  136. LVThS_suDungDaiSoGiaTuPhatTrienMoHinhBieuDienCacDoiTuongKhongGian.rar
  137. LVThS_SuDungHeLaiXayDungMoHinhHoTroRaQuyetDinhMarketing.rar
  138. LVThS_suDungMoHinhArimaChoViecGiaiQuyetBaiToanDuBaoTyGia.rar
  139. LVThS_SuDungMoHinhXacSuatChoBaiToanChuyenDoiTratTuTuTrongDichMayThongKeAnh_VietDuaTrenNgu.rar
  140. LVThS_Svm_UngDungLocEmail.rar

  141. LVThS_TapThoVaUngDungTrongKhaiKhoangVanBan.rar
  142. LVThS_ThietKeHeThongGiamSatHoatDongCuaCacHeThongVienThongQuyMoNho.rar
  143. LVThS_thietKeVaHienThucCacDichVuOntologyPhucVuThuVienSo.rar
  144. LVThS_ThuyVanCoSoDuLieuQuanHeDuaTrenKyThuatToiUuHoaApDungThuatToanTimKiemTheoMau.rar
  145. LVThS_TichHopDuLieuPhanTanMoHinhVaCaiDatThuNghiem.rar

  146. LVThS_TiepCanBaiToanLuongTrenMangVaBaiToanGhepCapDeXayDungThuatGiaiVaChuongTrinhChoLopBaiToanToiUuTuyenTinh.rar
  147. LVThS_TiepCanHeuristicTrongViecTuDongXacDinhDieuThucCuaMotGiaiDieuTrenMayTinh.rar
  148. LVThS_TiepCanNgauNhienTrongKhamPhaTriThuc.rar
  149. LVThS_TimHieuNenTangCongNgheTruyCapMangLuoiVaUngDungQuanLiLopHocAoTuongTac.rar
  150. LVThS_TimHieuPhuongPhapSvmVaUngDungTrongNhanDangChuVietTayTrucTuyen.rar

  151. LVThS_TimHieuVaCaiDatThuNghiemMotMoHinhDamPhanTuDongTrongThuongMaiDienTu.rar
  152. LVThS_TimHieuVeCoCheBaoMatCuaGridComputing.rar
  153. LVThS_ToiUuSoBangGiaiThuatTimKiemNgauNhienTheoXacSuat.rar
  154. LVThS_TrangBiCoCheSuyDienChoLapTrinhKyHieuVaUngDungTrongGiaiToan.rar
  155. LVThS_TrichCumDanhTuTiengVietNhamPhucVuChoCacHeThongTraCuuThongTinDaNgonNgu.rar

  156. LVThS_TruyTimAnhVanTayTrenCoSoDuLieuDuocGomNhom.rar
  157. LVThS_UngDungCacKyThuatBaoTriKhungNhinTrongKhoDuLieu.rar
  158. LVThS_UngDungCongNgheCorbaVaoLanhVucDienThoaiVaNhanDangTiengNoi.rar
  159. LVThS_UngDungCongNgheIntelligentAgentTrongViecDieuPhoiHoatDongCuaMangRiengAo.rar
  160. LVThS_UngDungCongNgheTinhToanLuoiChoDayHocDienTu.rar

  161. LVThS_UngDungCuaHeThongLaiTrongQuanTriHanhChinh.rar
  162. LVThS_UngDungCuaMangNeuronTrongMangTruyenThongTocDoCao.rar
  163. LVThS_UngDungGiaiThuatDiTruyenChoViecToiUuHoaQuaTrinhDinhTuyenTrenMangIp.rar
  164. LVThS_UngDungHeLaiThietKeBoDieuKhienTuDongThichNghi.rar
  165. LVThS_UngDungHeThongNhanDangMienDichTaoMoTrongChanDoanUngThu.rar

  166. LVThS_UngDungIntelligentMobileAgentTrongCongTacDaoTaoTrenMangIntranet.rar
  167. LVThS_UngDungKhaiKhoangDuLieuTrongPhanTichDuLieuThongKe.rar
  168. LVThS_UngDungKhaiKhoangDuLieuTrongPhanTichSoLieuDienThoai.rar
  169. LVThS_UngDungKhaiKhoangDuLieuTrongPhanTichTaiChinhNganHangThuongMai.rar
  170. LVThS_UngDungKyThuatKhaiKhoangDuLieuTrongNghiepVuXuLyCuocDienThoaiTaiBuuDienTinh.rar

  171. LVThS_UngDungLogicMo_MangNoronVaMangPlcTrongDieuKhienGiamSatDenGiaoThong.rar
  172. LVThS_UngDungLogicMoVaTriThucChuyenGiaVaoViecDuDoanMotSoThongTinHuuIchVeCacTangDat.rar
  173. LVThS_UngDungLyThuyetAnhXaDongNghienCuuCacLuatTrongTriTueNhanTao.rar
  174. LVThS_UngDungLyThuyetToiUuGiaiBaiToanLapLich.rar
  175. LVThS_UngDungMoHinhMarkovVaCayQuyetDinhTrongMotSoBaiToanDuDoan.rar

  176. LVThS_UngDungNguyenLyMayHocVaoHeThongVienThong.rar
  177. LVThS_UngDungPhanHangTongHopChoBaiToanSoKhopLuocDo.rar
  178. LVThS_UngDungPhanLoaiVanBanXayDungBoLocWeb.rar
  179. LVThS_UngDungTapThoDungSaiVaThuatGiaiDiTruyenDePhanLoaiDuLieu.rar
  180. LVThS_UngDungThuatGiaiDiTruyenGiaiMotLopBaiToanToiUu.rar

  181. LVThS_UngDungThuatToanTienHoaMoVaoMotSoVanDeXuLyAnh.rar
  182. LVThS_UocLuongVaDanhGiaLuuLuongTrenMangAtmBangKyThuatMoPhongVaMoHinhHoaPhucVuChoCongTacGiangDay.rar
  183. LVThS_vanDeBaoTriVaNhatQuanDuLieuTrongMoiTruongKhoDuLieu.rar
  184. LVThS_VeTinhKhaTuanTuHoaCuaMotLichTrongCoSoDuLieuPhanTan.rar
  185. LVThS_WaveletVaUngDungTrongNenTinHieuVideo.rar

  186. LVThS_XacDinhKhoangNgungGiuaCacAmTiet,CuongDoVaTruongDoCuaAmTietChoBoPhatAmTiengViet.rar
  187. LVThS_XacMinhNguoiQuaGiongNoi.rar
  188. LVThS_XapXiKhongTuyenTinhVaUngDungTrongDiaVatLy.rar
  189. LVThS_XayDungCongCuMoHinhHoaTienTrinhHoTroMauTienTrinh.rar
  190. LVThS_XayDungHeChuanDoanHongHocTrongKyThuatDuaTrenLogicMoVaMangNoron.rar

  191. LVThS_XayDungHeGiaiToanHinhHocPhang.rar
  192. LVThS_XayDungHeHoTroQuyetDinhDauTuChungKhoanBangCongCuLogicMo.rar
  193. LVThS_XayDungHePhanLopBangThuatGiaiDiTruyen.rar
  194. LVThS_XayDungHeThongAutoIntelligentWebPublishingUngDungXuatBanTapChiDienTu.rar
  195. LVThS_XayDungHeThongChanDoanDienTamDo.rar

  196. LVThS_XayDungHeThongDuBaoDuaTrenViecTichHopCacMoHinh.rar
  197. LVThS_XayDungHeThongDuBaoTinhHinhDichBechHaiLua.rar
  198. LVThS_XayDungHeThongHocLinhHoatVoiTuongTacNguoiDungChoBaiToanSoKhopOntology.rar
  199. LVThS_XayDungHeThongLuanChuyenVaQuanLyNoiDungTrongDaoTaoTuXa.rar
  200. LVThS_XayDungHeTimKiemThongTinTheoHuongTiepCanNguNghia.rar

  201. LVThS_XayDungHeTongHopTiengVietDuaTrenLuat.rar
  202. LVThS_XayDungHeTroGiupXacDinhCheDoDinhDuong.rar
  203. LVThS_XayDungMoHinhBienDangDoNhieuChoVanBanInAnTiengViet.rar
  204. LVThS_XayDungMoHinhChoHeHoTroRaQuyetDinhTrenNhom.rar
  205. LVThS_XayDungMoHinhThiTruongNhanTaoBangThuatGiaiDiTruyen.rar

  206. LVThS_XayDungMoHinhVaCoCheChoPhanMemHuongDan.rar
  207. LVThS_XayDungMotMoHinhTinHocChoBaiToanHieuNgonNguTuNhienODangCauTachRoiTrenCoSoTuongTacCuPhap_NguNghia.rar
  208. LVThS_XayDungPhanMemDuBaoCacChiTieuKinhTeViMo.rar
  209. LVThS_XayDungThuNghiemMoHinhNguAmChoNhanDangTiengNoiLienTuc.rar
  210. LVThS_XayDungVaThuNghiemMotGiaoThucDinhTuyenTrongMoiTruongMangAd_Hoc.rar

  211. LVThS_XayDungWordnetTiengVietChoDanhTu.rar
  212. LVThS_xuLyVaNhanDangAnhVanTay.rar

  Còn khoảng vài trăn cái nữa, lúc nào rỗi đao tiếp...

  Mới gửi 1 ít lên đây mà đã mất cả đêm... (Link này nếu chưa gia nhập nhóm [You must be registered and logged in to see this link.] sẽ không vào được)
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Ai không đao được, nộp 10.000 đ/bản nhé :D
  sẽ cho copy ở lớp...  Được sửa bởi Admin ngày Sat May 26, 2012 1:49 pm; sửa lần 1.


  ================
  Nếu Khách viếng thăm không đọc được các bài trong Kho bài chuẩn, là do Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.]. Sở dĩ nếu Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.] là vì Khách viếng thăm khai báo thiếu họ, thiếu tên, không dấu hoặc khai báo linh tinh trong trường RN. Đừng xin xỏ uỷ quyền, vì uỷ quyền hoàn toàn tự động cho Thành viên đọc được mọi thứ (không chỉnh bằng tay được), các thành viên khác sẽ không bao giờ được uỷ quyền.

  [You must be registered and logged in to see this image.]
  Trang phục may sẵn rẻ nhất Hà Nội ở 133 Vương Thừa Vũ


  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  http://khmt.123.st

  lehuongmt2

  lehuongmt2
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  sao các bài khác em vẫn down được mà bài "hơn 200 luận văn..." em ko down được ạ

  lehuongmt2

  lehuongmt2
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  admin ơi! giúp em với.em đăng ký làm thành viên đọc được mọi thứ rồi.nhưng em ko thể down được bài trong hơn 200 luận văn thạc sĩ.cụ thể là "LVThS_ApDungKyThuatTapThoVaTapMoTrongPhanTichDuLieuBaoHiem.rar".admin giúp em với :(

  lequanghoang

  lequanghoang
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Vì sao em không download được những tài liệu tham khảo này, mặc dù đã làm theo chỉ dẫn cụ thể rồi. Xin admin chỉ cách giùm

  mooncake0284

  mooncake0284
  Thành viên chưa phát huy chia sẻ
  Thành viên chưa phát huy chia sẻ
  Em đang học CH CNTT tại trường DH Hutech, mong anh chị ủy quyền để em down được tài liệu ạ. Em chân thành cảm ơn ạ.

  mooncake0284

  mooncake0284
  Thành viên chưa phát huy chia sẻ
  Thành viên chưa phát huy chia sẻ
  Em đã tham gia Nhóm thành viên đọc được mọi thứ rồi ạ, nhưng vẫn chưa download được bài. Mong Admin giúp đỡ ạ.

  mooncake0284

  mooncake0284
  Thành viên chưa phát huy chia sẻ
  Thành viên chưa phát huy chia sẻ
  Admin ơi sao em đã tham gia nhóm đọc được mọi thứ, có icon VIP rùi mà khi nhấp vào link để download tài liệu vẫn hiện ra câu : bạn chưa được ủy quyền . Admin giúp em với ạ.

  nntruongbk

  nntruongbk
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Admin đã viết:Để giúp cho Khách viếng thăm khỏi phải mất tiền oan để nhắn tin nộp tiền, tôi đã sử dụng một số thủ thuật CNTT nho nhỏ, lấy về được khoảng hơn 200 luận văn tốt nghiệp Cao học CNTT xuất sắc của một số Học viện và Đại học Việt Nam thôi :D

  Chia sẻ cho mọi người, (và Khách viếng thăm nếu thích) danh sách các Luận văn như sau:

  1. LVThS_AnhNoaaVaHeThongTinDiaLyHoTroNghienCuuMoiTruong.rar
  2. LVThS_AnhXaNhomHoanViVaUngDungTrongMaHoa.rar
  3. LVThS_ApDungKhaiKhoangDuLieuDeXuatMotMoHinhPhatTrienLoiNhuanCuaMotNganHang.rar
  4. LVThS_ApDungKyThuatDataminingVaThuatToanDiTruyenVaoBaiToanToiUuHoaSapXepContainerTrenTau.rar
  5. LVThS_ApDungKyThuatTapThoVaTapMoTrongPhanTichDuLieuBaoHiem.rar

  6. LVThS_ApDungMoHinhJob_ShopLinhDongTrongHeHoTroLapLichSanXuat.rar
  7. LVThS_BaiToanPhanLopVanBanVaApDungPhanLopDuLieuTaiChinhNganHang.rar
  8. LVThS_BoPhanTichBaiToanHoTroChoViecGiaiCacBaiToanOBacPhoThong.rar
  9. LVThS_cacBoChuyenDoiQuanHeTrongThuongMaiDienTu.rar
  10. LVThS_CacKhiaCanhLyThuyetVaThucTienDamBaoTinhToanVenDuLieuTrongCoSoDuLieu.rar

  11. LVThS_CacThuatToanSongSongNenTinHieuVideoVaHinhAnh.rar
  12. LVThS_CacThuatToanVeDieuKhienTuongTranhVaCapNhatDuLieu.rar
  13. LVThS_CanhTacDuLieuVaUngDungTrongKhaiKhoangDuLieuYHoc.rar
  14. LVThS_CauTrucChiMucChoCoSoDuLieuAnh.rar
  15. LVThS_ChuyenDoiCoSoDuLieuQuanHeSangCoSoDuLieuHuongDoiTuong.rar

  16. LVThS_CongNgheMplsVaUngDungTrongMangIpVpn.rar
  17. LVThS_CoSoDuLieuVoiThongTinChuaDayDu.rar
  18. LVThS_DanhDauBanQuyenTrenAnh.rar
  19. LVThS_DungMangNoronVaThuatGiaiDiTruyenDePhanLopDuLieu.rar
  20. LVThS_DungMotSoThuatToanKhaiKhoangDuLieuHoTroQuanLyTruyXuatCacDiaChiInternetOWebServer.rar

  21. LVThS_FractalVaUngDungTrongBaiToanNenAnh.rar
  22. LVThS_GiaiBaiToanMomentHuuHanVaUngDung.rar
  23. LVThS_GiaiPhapNangCaoDoAnNinhThongTinTrongMangLanKhongDayChuanIeee802.11i.rar
  24. LVThS_giaiThuatDiTruyenTrongMotLopBaiToanLapLich.rar
  25. LVThS_HeChuanDoanSuCoTruyenThongQuaModem.rar

  26. LVThS_HeChuyenGiaQuanLyTrongKhoBacNhaNuoc.rar
  27. LVThS_HeDinhKhoanTuDong.rar
  28. LVThS_heHoTroPhanTichVaDanhGiaHeThongDuaVaoQuanDiemTacVu.rar
  29. LVThS_HeHoTroPhucVuHoiDapTuDong.rar
  30. LVThS_HeHoTroRaQuyetDinhXuPhatViPhamHanhChinhTrongXayDung.rar

  31. LVThS_HeSuyDienMoVaUngDungTrongDuDoanDuLieuDangChuoiThoiGian.rar
  32. LVThS_HeThongHoTroKiemTraTinhDungDanCuaMoHinhDfd.rar
  33. LVThS_HeThongXuLyTinHieuRadar.rar
  34. LVThS_HeTroGiupQuyetDinhDuaVaoDuLieuTrongLapKeHoachMarketing.rar
  35. LVThS_HocKetHopQuiNap_PhanTichVaUngDung.rar

  36. LVThS_HocMangBeliefBayesTuDuLieuVaThucNghiemMoHinh.rar
  37. LVThS_HopNhatCacBanTinCoCauTrucDangXml.rar
  38. LVThS_KetHopMangNeuronLogicMoVaThuatToanDiTruyenGiaiQuyetBaiToanToiUuHoaCongThucVaQuyTrinh.rar
  39. LVThS_KetHopMangNoronVaLogicMoDeGiaiQuyetBaiToanKinhTe.rar
  40. LVThS_KhaiKhoangDiemThiTotNghiepPhucVuDanhGiaPhanLoaiHocSinh.rar

  41. LVThS_KhaiKhoangDuLieuGiaTangCacMauTuanTuTheoThoiGian.rar
  42. LVThS_KhaiMoVanBanTiengVietVoiBanDoTuToChuc.rar
  43. LVThS_KhaiPhaDuLieu_TimTapLuatKetHopCoKhaNangChoHieuQuaUngDungCao.rar
  44. LVThS_KhaiPhaDuLieuSinhHocTrongMoiTruongTinhToanLuoi.rar
  45. LVThS_KhamPhaLuatKetHopMoVaUngDung.rar

  46. LVThS_khamPhaTriThucVaPhatTrienKyThuatTuHocTrenMoHinhTriThucC_Object.rar
  47. LVThS_KhaoSatCachTiepCanComponentDeUngDungTrongLinhVucPhanTichThietKeHeThongThongTin.rar
  48. LVThS_KhaoSatQuanHeArmstrongTrongCoSoDuLieuQuanHe.rar
  49. LVThS_KhaoSatThucNghiemThuatGiaiTienHoaPsoVaUngDungTrongXuLyAnh.rar
  50. LVThS_KhoiPhucAnhCatLopBangMangNeuron.rar

  51. LVThS_KiemChungMoHinhThietKeVaDanhGiaMangEthernet.rar
  52. LVThS_KienTrucMangTichCuc.rar
  53. LVThS_LogicMo_UngDungLogicMoGiaiBaiToanDieuKhienDenGiaoThong.rar
  54. LVThS_MoHinhCoSoDuLieuNguNghia_CongCuHoTroNguNghiaChoCoSoDuLieuQuanHe.rar
  55. LVThS_MoHinhDuLieuDan_vandVaUngDungCongNgheGisTrongQuanLyCapNuoc.rar

  56. LVThS_moHinhTriThucVaDangHamApDung.rar
  57. LVThS_MoiTruongTinhToanSongSongTrenMangPhanTanKhongDongNhat.rar
  58. LVThS_MoPhongMangGiaoThongDuongBo.rar
  59. LVThS_MoPhongONhiemTrenBienTrongCongNgheGis.rar
  60. LVThS_MoPhongTrongCongNgheGisVaUngDung.rar

  61. LVThS_MotMoHinhLapLichThongMinhGiaiBaiToanDieuDoTrongHangKhong.rar
  62. LVThS_MotMoHinhOntologyVaUngDung.rar
  63. LVThS_MotPhuongPhapPhanTich_ThietKeCacHeThongThongTinCoSuDungGiaoDienHypermedia.rar
  64. LVThS_MotSoCaiBienTrenMoHinhDexter.rar
  65. LVThS_MotSoCaiTienVeSuDongBoCuaMultimedia.rar

  66. LVThS_MotSoKyThuatKiemThuPhanMem.rar
  67. LVThS_MotSoKyThuatXuLyDoiTuongKhongGianDuaTrenLyThuyetTapMoVaBienNgonNgu.rar
  68. LVThS_motSoPhuongPhapTiepCanMoiDeGiaiQuyetCacBaiToanTrongNhanDangTiengViet.rar
  69. LVThS_MotSoThuatToanHocTrenBangQuyetDinh.rar
  70. LVThS_MotSoThuatToanLapChiMucChoCoSoDuLieuBanCauTruc.rar

  71. LVThS_MotSoVanDeToiUuHoaTruyVanTrongDaCoSoDuLieu.rar
  72. LVThS_MotSoVanDeVeChuanHoaCoSoDuLieuQuanHe.rar
  73. LVThS_MotSoVanDeVeToiUuHoaTruyVanCoSoDuLieuSongSong.rar
  74. LVThS_NenAnhSuDungBienDoiWaveletVaUngDungTrongCacDichVuDuLieuDaPhuongTienDiDong.rar
  75. LVThS_NenTinHieuAnhPhucVuTruyenThongTinTrenMangTrongDieuKienDuongTruyenXau.rar

  76. LVThS_NghienCuuBaiToanPhanTrangApDungVaoAnhQuetTiengViet.rar
  77. LVThS_NghienCuuCacThuatToanCaiTienTrongKhaiThacDuLieu.rar
  78. LVThS_NghienCuuCacThuatToanPhanLopVaUngDungXayDungHeThongPhongNguaRuiRoTinDung.rar
  79. LVThS_NghienCuuCacTinhChatVeTiaXVaXayDungHeMoPhongCatLop3d.rar
  80. LVThS_NghienCuuCaiDatMotHeCoSoDuLieuPhanTanPhucVuViecQuanLiDanCu.rar

  81. LVThS_NghienCuuCaiDatMotHeThongThongTinDiaLyPhucVuCongTacDiaChinh.rar
  82. LVThS_NghienCuuCaiTienThuatToanPhanLopSuDungCayQuyetDinhDeQuy.rar
  83. LVThS_NghienCuuCauTrucAnhVectoVaXayDungCongCuXuLyDuocPlug_InTrongWebBrowser.rar
  84. LVThS_NghienCuuGiaiThuatDinhThoiChoCacBaiToanSongSongDocLapTrenMoiTruongTinhToanLuoi.rar
  85. LVThS_NghienCuuKhaNangUngDungCoSoDuLieuPhanTanQuaMangVienThongCongCong.rar

  86. LVThS_NghienCuuKienTrucVaXayDungHeThongChungThucTapTrung.rar
  87. LVThS_NghienCuuMoHinhLuuTruVaTimKiemAnhDuaTrenThongTinAnh.rar
  88. LVThS_NghienCuuMotSoPhuongPhapCaiBienDuLieuTrongHeThongNhungPdaPhucVuTrongE_Learning.rar
  89. LVThS_NghienCuuMotSoPhuongPhapChonLocVaLaiGhepTrongGiaiThuatDiTruyen.rar
  90. LVThS_NghienCuuMotSoPhuongPhapPhatHienBien.rar

  91. LVThS_NghienCuuMotSoThuatToanMayHocVaUngDungTrongTruyVanVanBanTuDong.rar
  92. LVThS_NghienCuuPhatTrienMoHinhTriThucDangHamVaUngDung.rar
  93. LVThS_NghienCuuPhatTrienMotSoThuatToanGiaiBaiToanLapLich.rar
  94. LVThS_NghienCuuPhuongPhapKetHopCacDacTrungMauSacHinhDangVaViTriDeTruyVanAnh.rar
  95. LVThS_NghienCuuThuatToanNhanDangVaPhanLopAnhVanTayXayDungUngDungDieuKhienCongRaVao.rar

  96. LVThS_NghienCuuUngDungDieuKhienMoThichNghiDeDieuKhienCanhGioTuabinTrucDung.rar
  97. LVThS_NghienCuuUngDungKyThuatNhanDangChuVietPhucVuViecDocPhieuNhapXuatCanh.rar
  98. LVThS_NghienCuuUngDungLyThuyetTapThoTrongBaiToanPhanLoaiVanBan.rar
  99. LVThS_NghienCuuUngDungPhuongPhapKhamPhaChuoiBienCoTrongCoSoDuLieuThoiGianVaoBaiToanDuDoanKetQuaHocSinh.rar
  100. LVThS_NghienCuuVaPhatTrienCacKyThuatClusteringDongPhucVuViecTimKiemThongTin.rar

  101. LVThS_NghienCuuVaPhatTrienGiaiThuatDinhThoiChoLopBaiToanParameterSweepTrenMoiTruongTinhToanLuoi.rar
  102. LVThS_NghienCuuVaPhatTrienThuatToanTimLuatKetHopToiUuTrenThuatToanSo.rar
  103. LVThS_NghienCuuVaUngDungThuatGiaiDiTruyenGiaiMotSoBaiToanThongKe.rar
  104. LVThS_NghienCuuVaXayDungMotSoUngDungDuaTrenMobileAgent.rar
  105. LVThS_NguyenLyHeuristicTrongCacBaiToanDoHoaBaChieuTuongTac.rar

  106. LVThS_NhanDangChuSoPhatAmTiengVietBangMoHinhMarkovAnBanLienTuc.rar
  107. LVThS_NhanDangChuViet_XuLySongSong.rar
  108. LVThS_NhanDangChuVietBangDuongCongB_Spline.rar
  109. LVThS_NhanDangChuVietOnline.rar
  110. LVThS_NhanDangChuVietTayRoiTiengViet.rar

  111. LVThS_NhanDangGiongVaTuTiengViet.rar
  112. LVThS_NhanDangTiengNoiVietNamBangMoHinhMarkovAnUngDungNhanDang10ChuSo.rar
  113. LVThS_NhanDangTiengVietLienTucVaUngDung.rar
  114. LVThS_NhanDangTuTiengVietPhatAmRoiRac.rar
  115. LVThS_NhanDienCaNhanDuaTrenChuVietTayTiengVietBangPhuongPhapLocGabor.rar

  116. LVThS_NhungUngDungGisVaoThietBiPda.rar
  117. LVThS_NhungVanDeBaoMatKhiTruyVanCoSoDuLieuXmlDong.rar
  118. LVThS_PhanDoanVungMatVaTrichChonDauHieuTuAnhChanDung.rar
  119. LVThS_PhanLoaiNhacTheoTheLoaiDungPhepBienDoiWaveletRoiRac.rar
  120. LVThS_PhanLoaiThongDiepTrenDienDan.rar

  121. LVThS_PhanMemChonLuaNhomCoPhieuToiUuTrongThiTruongChungKhoan.rar
  122. LVThS_PhanTichDuLieuAnhVeTinhNoaaHoTroNghienCuuBien.rar
  123. LVThS_PhatHienKhuonMatDuaTrenDacTrungLoiLom.rar
  124. LVThS_PhatHienKhuonMatDuaTrenDacTrungLoiLom2.rar
  125. LVThS_PhatTrienCacKyThuatHeuristicsTrongKhaiKhoangDuLieuTheoThoiGian.rar

  126. LVThS_phatTrienCongCuHoTroQuanTriNoiDungTrenDienDanThaoLuanQuaMang.rar
  127. LVThS_PhatTrienMotSoPhuongPhapNhanDangAnhVanBanTiengViet1.rar
  128. LVThS_PhatTrienMotSoThuatToanGiaiBaiToanToiUuDaMucTieuVaUngDung2.rar
  129. LVThS_PhatTrienMotSoUngDungKhaiThacDuLieuVaoGiaoDucDaoTao.rar
  130. LVThS_PhuongPhapLuanChuanDoanVaChamCuuTrongYHocCoTruyen.rar

  131. LVThS_QuanLyNoiDungVaKhamPhaTriThucTrenBanDoVanBanTiengViet.rar
  132. LVThS_raDeTuDongVaHuongDanGiai.rar
  133. LVThS_SapThoiKhoaBieuOTruongPhoThongBangPhuongPhapHeuristics.rar
  134. LVThS_SecretSharingUsingMultipleShadowImages.rar
  135. LVThS_SuDungCorpusVanBanLamGiauOntologyVeCongNgheThongTin.rar

  136. LVThS_suDungDaiSoGiaTuPhatTrienMoHinhBieuDienCacDoiTuongKhongGian.rar
  137. LVThS_SuDungHeLaiXayDungMoHinhHoTroRaQuyetDinhMarketing.rar
  138. LVThS_suDungMoHinhArimaChoViecGiaiQuyetBaiToanDuBaoTyGia.rar
  139. LVThS_SuDungMoHinhXacSuatChoBaiToanChuyenDoiTratTuTuTrongDichMayThongKeAnh_VietDuaTrenNgu.rar
  140. LVThS_Svm_UngDungLocEmail.rar

  141. LVThS_TapThoVaUngDungTrongKhaiKhoangVanBan.rar
  142. LVThS_ThietKeHeThongGiamSatHoatDongCuaCacHeThongVienThongQuyMoNho.rar
  143. LVThS_thietKeVaHienThucCacDichVuOntologyPhucVuThuVienSo.rar
  144. LVThS_ThuyVanCoSoDuLieuQuanHeDuaTrenKyThuatToiUuHoaApDungThuatToanTimKiemTheoMau.rar
  145. LVThS_TichHopDuLieuPhanTanMoHinhVaCaiDatThuNghiem.rar

  146. LVThS_TiepCanBaiToanLuongTrenMangVaBaiToanGhepCapDeXayDungThuatGiaiVaChuongTrinhChoLopBaiToanToiUuTuyenTinh.rar
  147. LVThS_TiepCanHeuristicTrongViecTuDongXacDinhDieuThucCuaMotGiaiDieuTrenMayTinh.rar
  148. LVThS_TiepCanNgauNhienTrongKhamPhaTriThuc.rar
  149. LVThS_TimHieuNenTangCongNgheTruyCapMangLuoiVaUngDungQuanLiLopHocAoTuongTac.rar
  150. LVThS_TimHieuPhuongPhapSvmVaUngDungTrongNhanDangChuVietTayTrucTuyen.rar

  151. LVThS_TimHieuVaCaiDatThuNghiemMotMoHinhDamPhanTuDongTrongThuongMaiDienTu.rar
  152. LVThS_TimHieuVeCoCheBaoMatCuaGridComputing.rar
  153. LVThS_ToiUuSoBangGiaiThuatTimKiemNgauNhienTheoXacSuat.rar
  154. LVThS_TrangBiCoCheSuyDienChoLapTrinhKyHieuVaUngDungTrongGiaiToan.rar
  155. LVThS_TrichCumDanhTuTiengVietNhamPhucVuChoCacHeThongTraCuuThongTinDaNgonNgu.rar

  156. LVThS_TruyTimAnhVanTayTrenCoSoDuLieuDuocGomNhom.rar
  157. LVThS_UngDungCacKyThuatBaoTriKhungNhinTrongKhoDuLieu.rar
  158. LVThS_UngDungCongNgheCorbaVaoLanhVucDienThoaiVaNhanDangTiengNoi.rar
  159. LVThS_UngDungCongNgheIntelligentAgentTrongViecDieuPhoiHoatDongCuaMangRiengAo.rar
  160. LVThS_UngDungCongNgheTinhToanLuoiChoDayHocDienTu.rar

  161. LVThS_UngDungCuaHeThongLaiTrongQuanTriHanhChinh.rar
  162. LVThS_UngDungCuaMangNeuronTrongMangTruyenThongTocDoCao.rar
  163. LVThS_UngDungGiaiThuatDiTruyenChoViecToiUuHoaQuaTrinhDinhTuyenTrenMangIp.rar
  164. LVThS_UngDungHeLaiThietKeBoDieuKhienTuDongThichNghi.rar
  165. LVThS_UngDungHeThongNhanDangMienDichTaoMoTrongChanDoanUngThu.rar

  166. LVThS_UngDungIntelligentMobileAgentTrongCongTacDaoTaoTrenMangIntranet.rar
  167. LVThS_UngDungKhaiKhoangDuLieuTrongPhanTichDuLieuThongKe.rar
  168. LVThS_UngDungKhaiKhoangDuLieuTrongPhanTichSoLieuDienThoai.rar
  169. LVThS_UngDungKhaiKhoangDuLieuTrongPhanTichTaiChinhNganHangThuongMai.rar
  170. LVThS_UngDungKyThuatKhaiKhoangDuLieuTrongNghiepVuXuLyCuocDienThoaiTaiBuuDienTinh.rar

  171. LVThS_UngDungLogicMo_MangNoronVaMangPlcTrongDieuKhienGiamSatDenGiaoThong.rar
  172. LVThS_UngDungLogicMoVaTriThucChuyenGiaVaoViecDuDoanMotSoThongTinHuuIchVeCacTangDat.rar
  173. LVThS_UngDungLyThuyetAnhXaDongNghienCuuCacLuatTrongTriTueNhanTao.rar
  174. LVThS_UngDungLyThuyetToiUuGiaiBaiToanLapLich.rar
  175. LVThS_UngDungMoHinhMarkovVaCayQuyetDinhTrongMotSoBaiToanDuDoan.rar

  176. LVThS_UngDungNguyenLyMayHocVaoHeThongVienThong.rar
  177. LVThS_UngDungPhanHangTongHopChoBaiToanSoKhopLuocDo.rar
  178. LVThS_UngDungPhanLoaiVanBanXayDungBoLocWeb.rar
  179. LVThS_UngDungTapThoDungSaiVaThuatGiaiDiTruyenDePhanLoaiDuLieu.rar
  180. LVThS_UngDungThuatGiaiDiTruyenGiaiMotLopBaiToanToiUu.rar

  181. LVThS_UngDungThuatToanTienHoaMoVaoMotSoVanDeXuLyAnh.rar
  182. LVThS_UocLuongVaDanhGiaLuuLuongTrenMangAtmBangKyThuatMoPhongVaMoHinhHoaPhucVuChoCongTacGiangDay.rar
  183. LVThS_vanDeBaoTriVaNhatQuanDuLieuTrongMoiTruongKhoDuLieu.rar
  184. LVThS_VeTinhKhaTuanTuHoaCuaMotLichTrongCoSoDuLieuPhanTan.rar
  185. LVThS_WaveletVaUngDungTrongNenTinHieuVideo.rar

  186. LVThS_XacDinhKhoangNgungGiuaCacAmTiet,CuongDoVaTruongDoCuaAmTietChoBoPhatAmTiengViet.rar
  187. LVThS_XacMinhNguoiQuaGiongNoi.rar
  188. LVThS_XapXiKhongTuyenTinhVaUngDungTrongDiaVatLy.rar
  189. LVThS_XayDungCongCuMoHinhHoaTienTrinhHoTroMauTienTrinh.rar
  190. LVThS_XayDungHeChuanDoanHongHocTrongKyThuatDuaTrenLogicMoVaMangNoron.rar

  191. LVThS_XayDungHeGiaiToanHinhHocPhang.rar
  192. LVThS_XayDungHeHoTroQuyetDinhDauTuChungKhoanBangCongCuLogicMo.rar
  193. LVThS_XayDungHePhanLopBangThuatGiaiDiTruyen.rar
  194. LVThS_XayDungHeThongAutoIntelligentWebPublishingUngDungXuatBanTapChiDienTu.rar
  195. LVThS_XayDungHeThongChanDoanDienTamDo.rar

  196. LVThS_XayDungHeThongDuBaoDuaTrenViecTichHopCacMoHinh.rar
  197. LVThS_XayDungHeThongDuBaoTinhHinhDichBechHaiLua.rar
  198. LVThS_XayDungHeThongHocLinhHoatVoiTuongTacNguoiDungChoBaiToanSoKhopOntology.rar
  199. LVThS_XayDungHeThongLuanChuyenVaQuanLyNoiDungTrongDaoTaoTuXa.rar
  200. LVThS_XayDungHeTimKiemThongTinTheoHuongTiepCanNguNghia.rar

  201. LVThS_XayDungHeTongHopTiengVietDuaTrenLuat.rar
  202. LVThS_XayDungHeTroGiupXacDinhCheDoDinhDuong.rar
  203. LVThS_XayDungMoHinhBienDangDoNhieuChoVanBanInAnTiengViet.rar
  204. LVThS_XayDungMoHinhChoHeHoTroRaQuyetDinhTrenNhom.rar
  205. LVThS_XayDungMoHinhThiTruongNhanTaoBangThuatGiaiDiTruyen.rar

  206. LVThS_XayDungMoHinhVaCoCheChoPhanMemHuongDan.rar
  207. LVThS_XayDungMotMoHinhTinHocChoBaiToanHieuNgonNguTuNhienODangCauTachRoiTrenCoSoTuongTacCuPhap_NguNghia.rar
  208. LVThS_XayDungPhanMemDuBaoCacChiTieuKinhTeViMo.rar
  209. LVThS_XayDungThuNghiemMoHinhNguAmChoNhanDangTiengNoiLienTuc.rar
  210. LVThS_XayDungVaThuNghiemMotGiaoThucDinhTuyenTrongMoiTruongMangAd_Hoc.rar

  211. LVThS_XayDungWordnetTiengVietChoDanhTu.rar
  212. LVThS_xuLyVaNhanDangAnhVanTay.rar

  Còn khoảng vài trăn cái nữa, lúc nào rỗi đao tiếp...

  Mới gửi 1 ít lên đây mà đã mất cả đêm... (Link này nếu chưa gia nhập nhóm [You must be registered and logged in to see this link.] sẽ không vào được)
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Ai không đao được, nộp 10.000 đ/bản nhé :D
  sẽ cho copy ở lớp...

  traitinhle1412

  traitinhle1412
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Mong Admin uỷ quyền cho mình để mình có thể download được tài liệu này được không nhỉ.
  Cảm ơn trước nhé admin ~)

  anninhbk

  anninhbk
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  anh admin ơi anh có thể ủy quyền để em download tài liệu được không ạ, em cảm ơn anh ạ.

  omasakis

  omasakis
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  sao e không down đc nhỉ

  86 Nhóm thành viên đọc được mọi thứ on Wed Apr 23, 2014 9:38 pm

  chauthmv2

  chauthmv2
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Hi mọi người,

  Cho mình hỏi vì sao nick mình được thêm vào nhóm thành viên đọc được mọi thứ nhưng vẫn bịt hông báo là chưa vào nhóm nhỉ. :(

  truong

  truong
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  các bạn Admin cho mình hỏi. mình đã đăng ký thành viên theo quy định. muốn down một vài tài liệu tham khảo nhưng thấy hệ thống báo là không được ủy quyền. mong các Admin xử lý giúp.
  Trân trọng cảm ơn

  anhbaytc

  anhbaytc
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  anh admin ơi anh có thể ủy quyền để em download tài liệu được không ạ, em cảm ơn anh ạ.

  hatodo

  hatodo
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Mình Reg nick forum và đăng ký vô nhóm vip rồi . Mong admin sớm confirm để có tài liệu bổ ích tham khảo ! Tks


  ================
  Cố quá ! Mệt Quá ! Cố cố !

  miyuto

  miyuto
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Admin giúp mình donwload cái này với . Thanks

  thanhphuong2014

  thanhphuong2014
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Admin ơi có tài liệu về phụ thuộc dữ liệu trong mô hình CSDLHĐT mờ không cho mình xin với. Thanks.

  vanbinh273

  vanbinh273
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Mình không thấy links download, xin mọi người giúp đỡ ạ

  danglehoai

  danglehoai
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Admin, cho mình hỏi làm sao mình tải được luận văn mẫu trong khi minh đã tham gia nhóm.. Mình đang cần tham khảo để làm luận văn tốt nghiệp.

  dongha

  dongha
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Anh ơi! Cho em hỏi chút! Em đăng ký được là thành viên đọc mọi thứ rồi nhưng em vẫn không thấy hiện link down? Anh giúp em xem lại được không ạ? Em cảm ơn nhiều ^^  Ban QT: Bạn đọc kỹ lại bài viết đi nhé. Link down ở 10 dòng cuối cùng.

  xbaby

  xbaby
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Em chào các anh chị và ban quan trị. Hiện tại e đang làm về đề tài xử lý ảnh. Em vào đăng kí để down cuốn luận văn LVThS_HeThongDieuKhienGiaoThongThongMinhDoThi.rar để tham khảo thì host đã die mất rồi không còn tài liệu nữa. Vậy nên em mong anh chị nào đã down FULL tài liệu của ban quản trị share giúp e lài liệu đấy với. Em xin cám ơn các anh chị và ban quản trị!

  truongtb1984

  truongtb1984
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Admin ơi, giúp mình link của bài này với:5.LVThS_ApDungKyThuatTapThoVaTapMoTrongPhanTichDuLieuBaoHiem.rar , link download bị die mất rồi. Cám ơn admin nhé!!!

  lamdp2712

  lamdp2712
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  add ơi sao e k thấy link down vậy

  phamducdung56

  phamducdung56
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  admin ơi sao e không thấy link down nhỉ e đang trong nhóm thành viên xem mọi thứ rồi

  99 Cảm ơn Admin on Sun May 17, 2015 1:48 pm

  thenhanvltbhl

  thenhanvltbhl
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Cảm ơn Admin đã tin tưởng tạo điều kiện cho mình tham gia diễn đàn và chia sẻ tài liệu. Chúc admin công tác tốt, diễn đàn ngày càng phát triển.

  100 Thành viên VIP on Sun May 17, 2015 6:58 pm

  thenhanvltbhl

  thenhanvltbhl
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Chào Admin! Mình tham gia diễn đàn và tham gia nhóm, mình trở thành thành viên nhóm và thời gian quá hạn sao mình chưa down được, admin xem giúp mình mình còn sai chỗ nào để mình sửa. Thanks.

  Sponsored content


  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 5 trang]

  Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết

   

  Ghi rõ nguồn khi copy các bài viết từ Website này.
  Bản quyền thuộc Khoa học Máy tính. Số lượt truy cập tính đến hiện tại:Website counter
  Modified skin by Nguyễn Anh Cường. Developed by Members of http://khmt.123.st

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | www.sosblog.com