Đại học Lê Quý Đôn - 236 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

Chia sẻ kiến thức mọi mặt của các lớp cao học CNTT, Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chào mừng đã đến với forum khmt.123.st
 • Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăngkí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận , nhìn thấy link ở những box hạn chế ... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng kí làm thành viên !
 • Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây !
 • Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
 • Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  minhdangvn1709

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  mình đang làm về mạng OBS, bạn nào có code thuật toán LAUC và FFUC share minh với.
  rất mong được sự giúp đỡ của các bạn.

  2 Thuật toán LAUC và FFUC trong mạng OBS on Wed Nov 20, 2013 10:13 am

  minhdangvn1709

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  CÁC BẠN xem, mình viết code thuật toán FFUC đúng không các bạn.
  có gì nhờ tư vấn thêm
  code.
  #Cac thong so ban dau
  #10 node bien, 10 node loi
  #20 Gbit/s channels
  #4 DCs; 2 CCs

  StatCollector set debug_ 0
  Classifier/BaseClassifier/EdgeClassifier set type_ 0
  Classifier/BaseClassifier/CoreClassifier set type_ 1
  # Thoi gian xu ly goi dieu khien 1 micro-second
  source ../lib/ns-obs-lib.tcl
  source ../lib/ns-obs-defaults.tcl
  source ../lib/ns-optic-link.tcl 

  set ns [new Simulator]
  set nf [open basic01.nam w]
  set sc [new StatCollector]
  set tf [open trace01.tr w]
  set ndf [open ndtrace01.tr w]


  set old_data 0

  # Xuat ra file nam
  $ns namtrace-all $nf

  $ns trace-all $tf
  $ns nodetrace-all $ndf


  #====================================================================#
  # Cac thong so trong mang
  #v6 uses 1 - 70 mu s FOR offset time
  BurstManager offsettime   0.00002

  #v6 uses 10000 - 70000 bytes
  BurstManager maxburstsize 60000

  #Thoi gian thiet lap burst
  BurstManager bursttimeout 0.0003

  # Xu ly goi tin dieu khien 1 microsecond
  Classifier/BaseClassifier/CoreClassifier set bhpProcTime 0.000001
  Classifier/BaseClassifier/EdgeClassifier set bhpProcTime 0.0000015

  #Gia su co 1 kenh FDL tren 1 kenh buoc song dau ra
  Classifier/BaseClassifier set nfdl 10
  #v6 fdl prop delay not known; 100 mu s is of order of trans delay
  Classifier/BaseClassifier set fdldelay 0.0001
  Classifier/BaseClassifier set option 0
  #v6 uses up to 10 FDL delays per node
  Classifier/BaseClassifier set maxfdls 8
  Classifier/BaseClassifier set ebufoption 0

  #Thoi gian tre co dinh tai moi node
  OBSFiberDelayLink set FDLdelay 0.0001

  #Tong so node bien
  set edge_count 10
  # tong so node loi 
  set core_count 10

  # total bandwidth/channel (1mb = 1000000)
  set bwpc 10000000000
  #set bwpc 
  # Tre tinh bang milliseconds
  set delay 0.1ms

  # So kenh tren duong kink
  set maxch 6
  #So kenh dieu khien tren duong link
  set ncc 2
  #So kenh du kieu tren duong link
  set ndc 4

  #====================================================================#
  # Cac qua trinh ho tro

  # finish procedure
  proc finish {} {
      global ns nf sc tf ndf old_data 
      $ns flush-trace
      $ns flush-nodetrace
      close $nf
      close $tf
      close $ndf
      
      $sc display-sim-list

      #Thuc hien file nam
      #exec nam basic01.nam &
      exec awk {
       {
      if ( $1=="r") {
      old_data = old_data + $5 }
      
      print $2, old_data*1.0


      }
  } ndtrace01.tr > lauc.data
      exec xgraph ffuc.data &
      puts "Qua trinh mo phong hoan tat";
      exit 0
  }

   #print $2, old_data*8.0/$2/10000000000


  #Tao topology bien_loi_bien
  Simulator instproc  create_topology { } {
      $self instvar Node_
      global E C 
      global edge_count core_count
      global bwpc maxch ncc ndc delay

      set i 0
      # Thiet lap node bien
      WHILE { $i < $edge_count } {
  set E($i) [$self create-edge-node $edge_count]
          set nid [$E($i) id]
          set string1 "E($i) node id:     $nid"
          puts $string1
  incr i
      }
      
      set i 0
      # Thiet lap node loi
      WHILE { $i < $core_count } {
  set C($i) [$self create-core-node $core_count]
          set nid [$C($i) id]
          set string1 "C($i) node id:     $nid"
          puts $string1
  incr i
      }
      
      $self createDuplexFiberLink $E(0) $C(0) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
      $self createDuplexFiberLink $E(1) $C(1) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
      $self createDuplexFiberLink $E(2) $C(2) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
      $self createDuplexFiberLink $E(3) $C(3) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
      $self createDuplexFiberLink $E(4) $C(4) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
      $self createDuplexFiberLink $E(5) $C(5) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
      $self createDuplexFiberLink $E(6) $C(6) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
      $self createDuplexFiberLink $E(7) $C(7) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
      $self createDuplexFiberLink $E(8) $C(8) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
      $self createDuplexFiberLink $E(9) $C(9) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
     

      $self createDuplexFiberLink $C(0) $C(1) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
      $self createDuplexFiberLink $C(1) $C(2) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
      $self createDuplexFiberLink $C(2) $C(3) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
      $self createDuplexFiberLink $C(3) $C(4) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
      $self createDuplexFiberLink $C(4) $C(5) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
      $self createDuplexFiberLink $C(5) $C(6) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
      $self createDuplexFiberLink $C(6) $C(0) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
      $self createDuplexFiberLink $C(7) $C(0) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
      $self createDuplexFiberLink $C(8) $C(0) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
      $self createDuplexFiberLink $C(9) $C(0) $bwpc $delay $ncc $ndc $maxch
      
      $self build-routing-table
        #Tao  dong luu luong chinh a UDP agent
  Simulator instproc  create_selfsim_connection { selfsim udp null src dest start0 stop0 } {
       upvar 1 $udp udpr
       upvar 1 $selfsim selfsimr
       upvar 1 $null nullr
       upvar 1 $src srcr
       upvar 1 $dest destr


       set udpr [ new Agent/UDP]
       $self attach-agent $srcr $udpr
       set selfsimr [ new Application/Traffic/SelfSimilar ]
       $selfsimr set starttime $start0
       $selfsimr set stoptime $stop0
       $selfsimr attach-agent $udpr
       set nullr [ new Agent/Null ]
       $self attach-agent $destr $nullr
       $self connect $udpr $nullr

       $self at $start0 "$selfsimr start"
       $self at $stop0 "$selfsimr stop"

      puts "traffic stream between $src = $srcr and $dest = $destr created"
  }

  $ns create_topology  Agent/UDP set packetSize_ 1500
  Application/Traffic/SelfSimilar set batchsize 4500
  Application/Traffic/SelfSimilar set sb 0
  Application/Traffic/SelfSimilar set Hb -0.5
  Application/Traffic/SelfSimilar set rate 5000.0 
  Application/Traffic/SelfSimilar set std_dev_inter_batch_time 1.0e-5
  Application/Traffic/SelfSimilar set Ht 0.5


  #Them dong luu luong giua cac cap node bien
  set i 0
   WHILE {$i < $edge_count} {
     set j 0
       WHILE {$j < $edge_count} {
       
  if {$i != $j} {
          $ns  create_selfsim_connection  selfsim($i:$j) udp($i:$j) null($i:$j) E($i) E($j) 1.0 1.1

        }
        incr j
    }
      incr i
  }


  $ns at 5.1 "finish"
  $ns run

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết

   

  Ghi rõ nguồn khi copy các bài viết từ Website này.
  Bản quyền thuộc Khoa học Máy tính. Số lượt truy cập tính đến hiện tại:Website counter
  Modified skin by Nguyễn Anh Cường. Developed by Members of http://khmt.123.st

  Forumotion.com | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog