Đại học Lê Quý Đôn - 236 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

Chia sẻ kiến thức mọi mặt của các lớp cao học CNTT, Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chào mừng đã đến với forum khmt.123.st
 • Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăngkí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận , nhìn thấy link ở những box hạn chế ... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng kí làm thành viên !
 • Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây !
 • Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
 • Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Admin

  avatar
  Quản trị viên
  Quản trị viên
  Tên nhóm
  Danh sách nhóm
  Tên bài tập
  Ghi chú
  1
  1. Lê Đình Son
  2. Bùi Tất Thắng
  3. Nguyễn Huy Bình

  14. Evaluation of B Tree-based Multi- dimensional Range Search Algorithm FOR P2P


  2
  1. Hà Thị Hiền
  2. Vũ Hồng Kiên
  3. Lưu Tuấn Việt

  18. Mining Periodic-Frequent Itemsets with Approximate Periodicity Using Interval Transaction-Ids List Tree.  3
  1. Lê Văn Đạt
  2. Đỗ Danh Điệp
  3. Vũ Văn Trường
  29. Study of the AVL-tree index range query based on P2P networks

  4

  1. Phan Thị Hải Hồng
  2. Lê Anh
  3. Nguyễn Anh Cừơng

  21. Parallel dictionaries on AVL trees
  Trùng nhóm 27
  5

  1. Tống Mạnh Cừơng
  2. Hoàng Quốc Huy
  3. Phạm Hữu Tiệp

  6. An AVL Tree-Based Dynamic Key Management in Hierarchical Wireless Sensor Network  6
  1. Phạm Thái Hưng
  2. Nguyễn Khánh Phương
  3. Lê Đình Phi

  20. Multiprefix Trie A New Data Structure


  7
  1. Lê Văn Hải
  2. Phạm Thế Hưng
  3. Nguyễn Ngọc Hà

  2. A Classi?ed Multi-Su?x Trie FOR


  8
  1. Dương T.Minh Soan
  2. Phan Quốc Yên
  3. Nguyễn Đức Toàn
  24. Performance Analysis of Data Organization of the Real-Time Memory Database Based on Red-Black Tree

  9
  1. Phan Việt Anh
  2. Hà Khánh Mỹ

  12. Compressing biological sequences using self adjusting data structures  10
  1. Mai Đình Sinh
  2. Phạm Thị Bích Vân
  3. Trần Tuấn Tú

  30. Testing Interval Trees FOR Real-Time Scheduling Systems


  11
  1. Hoàng Thu Giang
  2. Nguyễn Đức Giang

  10. BTree FOR Processing Bourndary


  12
  1. Nguyễn Văn Giang
  2. Hoàng Thị Thanh
  3. Đào T. Thanh Huyền
  16. How to Apply the Skip List to the Management of a Massive Set of Replying Comments in Web Bulletins by Exploiting the Power-Law Distributio
  13
  1. Nguyễn Thị Cải
  2. Nguyễn Thị Huế
  32. A Bitmap-Prefix-tree Array data structure FOR frequent closed pattern mining
  14
  1. Bùi Xuân Diện
  2. Nguyễn Duy Long
  3. Trần Văn Chung

  3. A group based search Algorithm FOR PC 2011  15
  1. Nguyễn T. Minh Thu
  2. Phan T. Thu Hiền

  42. Prefix Tree Indexing FOR Similarity Search and Similarity Join


  16
  1. Nguyễn Duy Cừơng
  2. Bùi Thị Tuyết
  3. Tưởng Thị Nhung

  7. An efficient construction algorithm FOR binary interval tree nodes


  17
  1. Đào T. Huyền Trang
  2. Phạm T. Hồng Nhung

  38. Fast packet classification FOR two-dimensional conflict-free filters 2006


  18
  1. Hà Tiến Điển
  2. Trần Thành Trung

  19. Modern B-Tree techniques


  19
  1. Bùi Thị Hường
  2. Trần T. Thanh Huế
  3. Nguyễn Thu Hương
  37. Dynamic Segment Trees FOR Ranges and Prefixes
  20
  1. Nguyễn Thu Dung
  2. Hoàng Đông Dương
  3. Nguyễn Xuân Huy
  8. An IPv6 Address Lookup Algorithm Based on multi-way range trees with efficient search and update -Conf-2011
  21
  1. Trần Thị Huê
  2. Vũ Thị Vui
  34. A two-Dimensional Binary Prefix Trê FOR Packet Classification
  22
  1. Trịnh Văn Lực
  2. Nguyễn Ngọc Nam
  3. Phạm Trọng Tuấn
  35. AN EFFICIENT FREQUENT ITEMSET MINING ALGORITHM-FPTree

  23
  1. Hoàng Minh Đường
  2. Đặng Hữu Thịnh

  39. Frequent Pattern Discovery Based OnCo-Occurrence Frequent Item Tree  24
  1. Phạm Quang Hiển
  2. Hoàng Anh Thơ

  3. Nguyễn Thị Huê
  36. Conflict Detection and Resolution in Two-Dimensional Prefix Router Tables


  25
  1. Vũ Văn Hiệu
  2. Nguyễn Thị Yến

  9. Balance Address Tree Topology FOR P2P Network


  26
  1. Nguyễn Văn Kim
  2. Vũ Văn Tuyền
  3. Nguyễn Hồng Vân


  27
  1. Hoàng Thị Ngát
  2. Nguyễn T. Ánh Tuyết

  21. Parallel dictionaries on AVL trees
  Trùng
  nhóm 4

  28
  1. Hoàng Nam Thắng
  2. Nguyễn Thị Phương
  3. Hoàng Minh Ngọc

  4. A Semantic Web Personalizing Technique - The Case of Bursts in Web Visits-SPLAY TREE

  Được sửa bởi Admin ngày Mon Nov 21, 2011 10:25 pm; sửa lần 2.

  http://khmt.123.st

  Admin

  avatar
  Quản trị viên
  Quản trị viên
  Tên bài tập
  Nhóm ĐK
  1. A Binomial Heap Algorithm FOR Self-Recognition in Exclusive Management on Autonomic Grid Networks

  16
  2. A Classi?ed Multi-Su?x Trie FOR
  7
  3. A group based search Algorithm FOR PC 2011
  14
  4. A Semantic Web Personalizing Technique - The Case of Bursts in Web Visits-SPLAY TREE
  28
  5. A survey on firewall's early packet rejection techniques 2011
  chưa có
  6. An AVL Tree-Based Dynamic Key Management in Hierarchical Wireless Sensor Network
  5
  7. An efficient construction algorithm FOR binary interval tree nodes
  16
  8. An IPv6 Address Lookup Algorithm Based on multi-way range trees with efficient search
  and update -Conf-2011

  20
  9. Balance Address Tree Topology FOR P2P Network
  25
  10. BTree FOR Processing Bourndary
  11
  11. Classifier with n Bloom Filters-IEEE Trans2011
  chưa có
  12. Compressing biological sequences using self adjusting data structures
  9
  13. Data Structuring and Effective Retrieval in the Mining of Web Sequential...B-tree
  chưa có
  14. Evaluation of B Tree-based Multi-dimensional Range Search Algorithm FOR P2P
  1
  15. Exposing click-fraud using a burst detection algorithm
  chưa có
  16. How to Apply the Skip List to the Management of a Massive Set of Replying Comments
  in Web Bulletins by Exploiting the Power-Law Distribution

  12
  17. Meta-Scheduling in Advance using Red-Black Trees in Heterogeneous Grids
  chưa có
  18. Mining Periodic-Frequent Itemsets with Approximate Periodicity Using Interval
  Transaction-Ids List Tree.

  2
  19. Modern B-Tree techniques
  18
  20. Multiprefix Trie A New Data Structure
  6
  21. Parallel dictionaries on AVL trees
  4, 27
  22. PC-Bloom
  chưa có
  23. PC-FPGA
  chưa có
  24. Performance Analysis of Data Organization of the Real-Time Memory Database
  Based on Red-Black Tree

  8
  25. Priority Tries FOR IP Address Lookup -IEEJournal2010
  chưa có
  26. Rapid Packet Classification via 2011
  14
  27. Research about the index mechanism base on embedded database system..B-tree
  chưa có
  28. Self-adjusting Scheme FOR High Speed Routers
  chưa có
  29. Study of the AVL-tree index range query based on P2P networks
  3
  30. Testing Interval Trees FOR Real-Time Scheduling Systems
  10
  31. Tutorial-2010
  chưa có
  32. A Bitmap-Prefix-tree Array data structure FOR frequent closed pattern mining
  13
  33. A Data Aggregation Algorithm Based on Splay Tree FOR Wireless
  chưa có
  34. A two-Dimensional Binary Prefix Trê FOR Packet Classification
  21
  35. AN EFFICIENT FREQUENT ITEMSET MINING ALGORITHM-FPTree
  22
  36. Conflict Detection and Resolution in Two-Dimensional Prefix Router Tables
  24
  37. Dynamic Segment Trees FOR Ranges and Prefixes
  19
  38. Fast packet classification FOR two-dimensional conflict-free filters 2006
  17
  39. Frequent Pattern Discovery Based OnCo-Occurrence Frequent Item Tree
  23
  40. Index-BitTableFI-_An_improved_algorithm_for_mining_frequent_itemsets
  chưa có
  41. Multiprefix Trie A New Data Structure
  chưa có
  42. Prefix Tree Indexing FOR Similarity Search and Similarity Join
  15  Được sửa bởi Admin ngày Mon Nov 21, 2011 10:50 pm; sửa lần 2.

  http://khmt.123.st

  khanhthy

  avatar
  Thành viên bắt đầu chia sẻ
  Thành viên bắt đầu chia sẻ
  Bitmap-Prefix-tree Array data structure FOR frequent closed pattern mining
  nhóm huế - cải - huê đăng ký lại bài này. admin đánh dấu cho nhóm giùm nhé.

  Cuong01111

  avatar
  Quản trị viên
  Quản trị viên
  Danh sách tổng hợp phân nhóm và đề mục bài tập

  Tên nhóm Danh sách nhómTên bài tập Ghi chú
  1 1. Lê Đình Son
  2. Bùi Tất Thắng
  3. Nguyễn Huy Bình
  14. Evaluation of B Tree-based Multi- dimensional Range Search Algorithm FOR P2P
  2 1. Hà Thị Hiền
  2. Vũ Hồng Kiên
  3. Lưu Tuấn Việt
  18. Mining Periodic-Frequent Itemsets with Approximate Periodicity Using Interval Transaction-Ids List Tree.
  31. Lê Văn Đạt
  2. Đỗ Danh Điệp
  3. Vũ Văn Trường
  29. Study of the AVL-tree index range query based on P2P networks
  4 1. Phan Thị Hải Hồng
  2. Lê Anh
  3. Nguyễn Anh Cừơng
  21. Parallel dictionaries on AVL trees Trùng
  nhóm 27
  51. Tống Mạnh Cừơng
  2. Hoàng Quốc Huy
  3. Phạm Hữu Tiệp
  6. An AVL Tree-Based Dynamic Key Management in Hierarchical Wireless Sensor Network
  6 1. Phạm Thái Hưng
  2. Nguyễn Khánh Phương
  3. Lê Đình Phi
  20. Multiprefix Trie A New Data Structure
  7 1. Lê Văn Hải
  2. Phạm Thế Hưng
  3. Nguyễn Ngọc Hà
  2. A Classified Multi-Sufix Trie FOR
  8 1. Dương T.Minh Soan
  2. Phan Quốc Yên
  3. Nguyễn Đức Toàn
  24. Performance Analysis of Data Organization of the Real-Time Memory Database Based on Red-Black Tree
  9 1. Phan Việt Anh
  2. Hà Khánh Mỹ
  12. Compressing biological sequences using self adjusting data structures
  101. Mai Đình Sinh
  2. Phạm Thị Bích Vân
  3. Trần Tuấn Tú
  30. Testing Interval Trees FOR Real-Time Scheduling Systems
  11 1. Hoàng Thu Giang
  2. Nguyễn Đức Giang
  3. Vũ Thị Quyên
  10. BTree FOR Processing Bourndary
  121. Nguyễn Văn Giang
  2. Hoàng Thị Thanh
  3. Đào T. Thanh Huyền
  16. How to Apply the Skip List to the Management of a Massive Set of Replying Comments in Web Bulletins by Exploiting the Power-Law Distribution
  131. Nguyễn Thị Cải
  2. Nguyễn Thị Huế
  32. A Bitmap-Prefix-tree Array data structure FOR frequent closed pattern mining
  14 1. Bùi Xuân Diện
  2. Nguyễn Duy Long
  3. Trần Văn Chung
  3. A group based search Algorithm FOR PC 2011
  15 1. Nguyễn T. Minh Thu
  2. Phan T. Thu Hiền
  42. Prefix Tree Indexing FOR Similarity Search and Similarity Join
  16 1. Nguyễn Duy Cường
  2. Bùi Thị Tuyết
  3. Tưởng Thị Nhung
  7. An efficient construction algorithm FOR binary interval tree nodes
  171. Đào T. Huyền Trang
  2. Phạm T. Hồng Nhung
  38. Fast packet classification FOR two-dimensional conflict-free filters 2006
  181. Hà Tiến Điển
  2. Trần Thành Trung
  19. Modern B-Tree techniques
  191. Bùi Thị Hường
  2. Trần T. Thanh Huế
  3. Nguyễn Thu Hương
  37. Dynamic Segment Trees FOR Ranges and Prefixes
  20 1. Nguyễn Thu Dung
  2. Hoàng Đông Dương
  3. Nguyễn Xuân Huy
  8. An IPv6 Address Lookup Algorithm Based on multi-way range trees with efficient search and update -Conf-2011
  211. Trần Thị Huê
  2. Vũ Thị Vui
  34. A two-Dimensional Binary Prefix Trê FOR Packet Classification
  22 1. Trịnh Văn Lực
  2. Nguyễn Ngọc Nam
  3. Phạm Trọng Tuấn
  35. AN EFFICIENT FREQUENT ITEMSET MINING ALGORITHM-FPTree
  231. Hoàng Minh Đường
  2. Đặng Hữu Thịnh
  39. Frequent Pattern Discovery Based OnCo-Occurrence Frequent Item Tree
  24 1. Phạm Quang Hiển
  2. Hoàng Anh Thơ
  36. Conflict Detection and Resolution in Two-Dimensional Prefix Router Tables
  25 1. Vũ Văn Hiệu
  2. Nguyễn Thị Yến
  3. Nguyễn Thị Huê
  9. Balance Address Tree Topology FOR P2P Network
  26 1. Nguyễn Văn Kim
  2. Vũ Văn Tuyền
  3. Nguyễn Hồng Vân
  27 1. Hoàng Thị Ngát
  2. Nguyễn T. Ánh Tuyết
  21. Parallel dictionaries on AVL treesTrùng
  nhóm 4
  28 1. Hoàng Nam Thắng
  2. Nguyễn Thị Phương
  3. Hoàng Minh Ngọc
  4. A Semantic Web Personalizing Technique - The Case of Bursts in Web Visits-SPLAY TREE  Được sửa bởi Cuong01111 ngày Tue Nov 22, 2011 8:45 pm; sửa lần 2.


  ================

  longcongtu

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Cho em hỏi đây là danh sách lớp ban ngày hay buổi tối ạ, Buổi tối và ban ngày có trùng nhau được không ạ

  BQT: Đây là danh sách của lớp QS và lớp DS ban ngày. Lớp buổi tối không liên quan gì đến danh sách trên (có thể trùng đề tài)

  vu van hieu

  avatar
  Thành viên bắt đầu chia sẻ
  Thành viên bắt đầu chia sẻ
  lớp mình có mấy người tên: Nguyen thi hue vậy?

  sao tên này có ở trong 2 nhóm 24- 25 vậy anh cường ơi?


  Duy Cường: Cường đã kiểm tra lại, Nguyễn Thị Huê thuộc nhóm của Hiệu đấy.

  Cuong01111

  avatar
  Quản trị viên
  Quản trị viên
  Danh sách tổng hợp phân nhóm và đề mục bài tập (nộp thầy)

  Tên nhóm Danh sách nhómTên bài tập Ghi chú
  1 1. Lê Đình Son (NT)
  2. Bùi Tất Thắng
  3. Nguyễn Huy Bình
  14. Evaluation of B Tree-based Multi- dimensional Range Search Algorithm FOR P2P
  2 1. Hà Thị Hiền (NT)
  2. Vũ Hồng Kiên
  3. Lưu Tuấn Việt
  18. Mining Periodic-Frequent Itemsets with Approximate Periodicity Using Interval Transaction-Ids List Tree
  3 1. Lê Văn Đạt (NT)
  2. Đỗ Danh Điệp
  3. Vũ Văn Trường
  29. Study of the AVL-tree index range query based on P2P networks
  4 1. Phan Thị Hải Hồng (NT)
  2. Lê Anh
  3. Nguyễn Anh Cường
  21. Parallel dictionaries on AVL trees
  5 1. Tống Mạnh Cường (NT)
  2. Hoàng Quốc Huy
  3. Phạm Hữu Tiệp
  6. An AVL Tree-Based Dynamic Key Management in Hierarchical Wireless Sensor Network
  61. Phạm Thái Hưng (NT)
  2. Nguyễn Khánh Phương
  3. Lê Đình Phi
  20. Multiprefix Trie A New Data Structure
  7 1. Lê Văn Hải (NT)
  2. Phạm Thế Hưng
  3. Nguyễn Ngọc Hà
  2. A Classified Multi-Sufix Trie FOR
  8 1. Dương T.Minh Soan (NT)
  2. Phan Quốc Yên
  3. Nguyễn Đức Toàn
  24. Performance Analysis of Data Organization of the Real-Time Memory Database Based on Red-Black Tree
  91. Phan Việt Anh (NT)
  2. Hà Khánh Mỹ
  12. Compressing biological sequences using self adjusting data structures
  10 1. Mai Đình Sinh (NT)
  2. Phạm Thị Bích Vân
  3. Trần Tuấn Tú
  30. Testing Interval Trees FOR Real-Time Scheduling Systems
  11 1. Vũ Thị Quyên (NT)
  2. Nguyễn Đức Giang
  3. Hoàng Thu Giang
  10. BTree FOR Processing Bourndary
  12 1. Nguyễn Văn Giang (NT)
  2. Nguyễn T. Ánh Tuyết
  3. Đào T. Thanh Huyền
  16. How to Apply the Skip List to the Management of a Massive Set of Replying Comments in Web Bulletins by Exploiting the Power-Law Distribution
  13 1. Nguyễn Thị Huế (NT)
  2. Nguyễn Thị Cải
  3. Hoàng Thị Thanh
  32. A Bitmap-Prefix-tree Array data structure FOR frequent closed pattern mining
  14 1. Bùi Xuân Diện (NT)
  2. Nguyễn Duy Long
  3. Trần Văn Chung
  3. A group based search Algorithm FOR PC 2011
  15 1. Nguyễn T. Minh Thu (NT)
  2. Phan T. Thu Hiền
  25. Priority Tries FOR IP Address Lookup – IEEE Journal 2010
  16 1. Nguyễn Duy Cường (NT)
  2. Bùi Thị Tuyết
  3. Tưởng Thị Nhung
  7. An efficient construction algorithm FOR binary interval tree nodes
  17 1. Đào T. Huyền Trang (NT)
  2. Phạm T. Hồng Nhung
  38. Fast packet classification FOR two-dimensional conflict-free filters 2006
  18 1. Hà Tiến Điển (NT)
  2. Trần Thành Trung
  3. Hoàng Thị Ngát
  19. Modern B-Tree techniques
  19 1. Bùi Thị Hường (NT)
  2. Trần T. Thanh Huế
  3. Nguyễn Thu Hương
  37. Dynamic Segment Trees FOR Ranges and Prefixes
  201. Nguyễn Thu Dung (NT)
  2. Hoàng Đông Dương
  3. Nguyễn Xuân Huy
  8. An IPv6 Address Lookup Algorithm Based on multi-way range trees with efficient search and update -Conf-2011
  21 1. Vũ Thị Vui (NT)
  2. Trần Thị Huê
  3. Phạm Trọng Tuấn
  34. A two-Dimensional Binary Prefix Trê FOR Packet Classification
  22 1. Trịnh Văn Lực (NT)
  2. Nguyễn Ngọc Nam
  3. Phạm Trọng Tuấn
  35. AN EFFICIENT FREQUENT ITEMSET MINING ALGORITHM-FPTree
  23 1. Đặng Hữu Thịnh (NT)
  2. Hoàng Minh Đường
  39. Frequent Pattern Discovery Based OnCo-Occurrence Frequent Item Tree
  24 1. Phạm Quang Hiển (NT)
  2. Hoàng Anh Thơ
  3. Trần Vĩnh Hạnh
  36. Conflict Detection and Resolution in Two-Dimensional Prefix Router Tables
  25 1. Vũ Văn Hiệu (NT)
  2. Nguyễn Thị Yến
  3. Nguyễn Thị Huê
  9. Balance Address Tree Topology FOR P2P Network
  26 1. Nguyễn Văn Kim (NT)
  2. Vũ Thị Tuyền
  3. Nguyễn Hồng Vân
  22. PC-Bloom
  27 1. Hoàng Nam Thắng (NT)
  2. Nguyễn Thị Phương
  3. Hoàng Minh Ngọc
  4. A Semantic Web Personalizing Technique - The Case of Bursts in Web Visits-SPLAY TREE  Được sửa bởi Cuong01111 ngày Sat Nov 26, 2011 7:17 pm; sửa lần 2.


  ================

  Marsge

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Nhóm Minh Soan chọn lại đề môn cấu trúc dữ liệu nâng cao: Research about the index mechanism base on embedded database system ..B-tree
  Vậy nhóm nào có ý định đổi đề thì lưu ý giùm nhá.
  Thanks a lot!


  ================

  tuanlongloveyou

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Cuong01111 đã viết:
  Danh sách tổng hợp phân nhóm và đề mục bài tập (nộp thầy)
  Admin ơi anh có thông tin(số đt của nhóm 19 gồm:
  1. Bùi Thị Hường (NT)
  2. Trần T. Thanh Huế
  3. Nguyễn Thu Hương
  làm đề tài số Dynamic segment trees FOR ranges and Prefixes của Thày Hùng không cho em với ạ.
  Em đang làm báo cáo đề tài này mà chưa có tiến triển nên em muốn nhờ giúp đỡ chút ạ.
  anh có file báo cáo của nhóm này cho em cũng đc, em đang cần gấp
  Cảm ơn anh nhiều!

  Copy từ link gốc của lớp Cao học CNTT, Học viện KTQS: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Tên nhóm Danh sách nhómTên bài tập Ghi chú
  1 1. Lê Đình Son (NT)
  2. Bùi Tất Thắng
  3. Nguyễn Huy Bình
  14. Evaluation of B Tree-based Multi- dimensional Range Search Algorithm FOR P2P
  2 1. Hà Thị Hiền (NT)
  2. Vũ Hồng Kiên
  3. Lưu Tuấn Việt
  18. Mining Periodic-Frequent Itemsets with Approximate Periodicity Using Interval Transaction-Ids List Tree
  3 1. Lê Văn Đạt (NT)
  2. Đỗ Danh Điệp
  3. Vũ Văn Trường
  29. Study of the AVL-tree index range query based on P2P networks
  4 1. Phan Thị Hải Hồng (NT)
  2. Lê Anh
  3. Nguyễn Anh Cường
  21. Parallel dictionaries on AVL trees
  5 1. Tống Mạnh Cường (NT)
  2. Hoàng Quốc Huy
  3. Phạm Hữu Tiệp
  6. An AVL Tree-Based Dynamic Key Management in Hierarchical Wireless Sensor Network
  61. Phạm Thái Hưng (NT)
  2. Nguyễn Khánh Phương
  3. Lê Đình Phi
  20. Multiprefix Trie A New Data Structure
  7 1. Lê Văn Hải (NT)
  2. Phạm Thế Hưng
  3. Nguyễn Ngọc Hà
  2. A Classified Multi-Sufix Trie FOR
  8 1. Dương T.Minh Soan (NT)
  2. Phan Quốc Yên
  3. Nguyễn Đức Toàn
  24. Performance Analysis of Data Organization of the Real-Time Memory Database Based on Red-Black Tree
  91. Phan Việt Anh (NT)
  2. Hà Khánh Mỹ
  12. Compressing biological sequences using self adjusting data structures
  10 1. Mai Đình Sinh (NT)
  2. Phạm Thị Bích Vân
  3. Trần Tuấn Tú
  30. Testing Interval Trees FOR Real-Time Scheduling Systems
  11 1. Vũ Thị Quyên (NT)
  2. Nguyễn Đức Giang
  3. Hoàng Thu Giang
  10. BTree FOR Processing Bourndary
  12 1. Nguyễn Văn Giang (NT)
  2. Nguyễn T. Ánh Tuyết
  3. Đào T. Thanh Huyền
  16. How to Apply the Skip List to the Management of a Massive Set of Replying Comments in Web Bulletins by Exploiting the Power-Law Distribution
  13 1. Nguyễn Thị Huế (NT)
  2. Nguyễn Thị Cải
  3. Hoàng Thị Thanh
  32. A Bitmap-Prefix-tree Array data structure FOR frequent closed pattern mining
  14 1. Bùi Xuân Diện (NT)
  2. Nguyễn Duy Long
  3. Trần Văn Chung
  3. A group based search Algorithm FOR PC 2011
  15 1. Nguyễn T. Minh Thu (NT)
  2. Phan T. Thu Hiền
  25. Priority Tries FOR IP Address Lookup – IEEE Journal 2010
  16 1. Nguyễn Duy Cường (NT)
  2. Bùi Thị Tuyết
  3. Tưởng Thị Nhung
  7. An efficient construction algorithm FOR binary interval tree nodes
  17 1. Đào T. Huyền Trang (NT)
  2. Phạm T. Hồng Nhung
  38. Fast packet classification FOR two-dimensional conflict-free filters 2006
  18 1. Hà Tiến Điển (NT)
  2. Trần Thành Trung
  3. Hoàng Thị Ngát
  19. Modern B-Tree techniques
  19 1. Bùi Thị Hường (NT)
  2. Trần T. Thanh Huế
  3. Nguyễn Thu Hương
  37. Dynamic Segment Trees FOR Ranges and Prefixes
  201. Nguyễn Thu Dung (NT)
  2. Hoàng Đông Dương
  3. Nguyễn Xuân Huy
  8. An IPv6 Address Lookup Algorithm Based on multi-way range trees with efficient search and update -Conf-2011
  21 1. Vũ Thị Vui (NT)
  2. Trần Thị Huê
  3. Phạm Trọng Tuấn
  34. A two-Dimensional Binary Prefix Trê FOR Packet Classification
  22 1. Trịnh Văn Lực (NT)
  2. Nguyễn Ngọc Nam
  3. Phạm Trọng Tuấn
  35. AN EFFICIENT FREQUENT ITEMSET MINING ALGORITHM-FPTree
  23 1. Đặng Hữu Thịnh (NT)
  2. Hoàng Minh Đường
  39. Frequent Pattern Discovery Based OnCo-Occurrence Frequent Item Tree
  24 1. Phạm Quang Hiển (NT)
  2. Hoàng Anh Thơ
  3. Trần Vĩnh Hạnh
  36. Conflict Detection and Resolution in Two-Dimensional Prefix Router Tables
  25 1. Vũ Văn Hiệu (NT)
  2. Nguyễn Thị Yến
  3. Nguyễn Thị Huê
  9. Balance Address Tree Topology FOR P2P Network
  26 1. Nguyễn Văn Kim (NT)
  2. Vũ Thị Tuyền
  3. Nguyễn Hồng Vân
  22. PC-Bloom
  27 1. Hoàng Nam Thắng (NT)
  2. Nguyễn Thị Phương
  3. Hoàng Minh Ngọc
  4. A Semantic Web Personalizing Technique - The Case of Bursts in Web Visits-SPLAY TREE

  Sponsored content


  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết

   

  Ghi rõ nguồn khi copy các bài viết từ Website này.
  Bản quyền thuộc Khoa học Máy tính. Số lượt truy cập tính đến hiện tại:Website counter
  Modified skin by Nguyễn Anh Cường. Developed by Members of http://khmt.123.st

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog