Đại học Lê Quý Đôn - 236 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

Chia sẻ kiến thức mọi mặt của các lớp cao học CNTT, Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chào mừng đã đến với forum khmt.123.st
 • Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăngkí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận , nhìn thấy link ở những box hạn chế ... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng kí làm thành viên !
 • Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây !
 • Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
 • Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Admin

  Admin
  Quản trị viên
  Quản trị viên
  ĐÂY LÀ NHỮNG CÂU HỎI DÙNG ĐỂ ÔN THI KẾT THÚC MÔN TRIẾT DO THẦY CUNG CẤP

  1. Đối tượng, đặc điểm và vai trò của triết học Mác - Lê nin. Ý nghĩa của vấn đề này đối với người cán bộ khoa học kỹ thuật?
  2. Triết học Mác là một học thuyết phát triển? Vận dụng vấn đề này vào hoạt động thực tiễn và phê phán các quan điểm sai trái.
  3. Định nghĩa vật chất của Lê nin. Ý nghĩa khoa học của định nghĩa.
  4. Nguồn gốc và bản chất của ý thức. Vai trò của ý thức trong hoạt động thực tiễn.
  5. Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Rút ra ý nghĩa phương pháp luận và phê phán bệnh chủ quan duy ý chí?
  6. Vận dụng lý luận về mâu thuẫn của triết học Mác - Lê nin để phân tích những mâu thuẫn trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay?
  7. Thực tiễn là gì? Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Ý nghĩa phương pháp luận.
  8. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của Chủ nghĩa Mác - Lê nin. Vận dụng nguyên tắc này, người cán bộ khoa học kỹ thuật phải làm gì?
  9. Cơ sở lý luận và nội dung của nguyên tắc xem xét: Khách quan, toàn diện, lịch sử - cụ thể và phát triển?
  10. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Đảng ta vận dụng quy luật này trong sự nghiệp đổi mới đất nước?
  11. Nội dung quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tâng? Đảng ta vận dụng quy luật này trong sự nghiệp đổi mới đất nước.
  12. Quan niệm của Đảng ta về con đường đi lên chỉ nghĩa xã hội?
  13. Trong xã hội có giai cấp, đấu tranh giai cấp là một động lực phát triển của xã hội?
  14. Trong thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH, đấu tranh giai cấp là tất yếu? Quan điểm của Đảng ta về nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay?
  15. Vận dụng quan điểm giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, giải quyết một cách khoa học mối quan hệ giai cấp – dân tộc và giai cấp – nhân loại?
  16. Nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của Nhà nước. Những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta?
  17. Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê nin về bản chất con người. Quan điểm của Đảng ta về phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  18. Vì sao Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam?


  ================
  Nếu Khách viếng thăm không đọc được các bài trong Kho bài chuẩn, là do Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.]. Sở dĩ nếu Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.] là vì Khách viếng thăm khai báo thiếu họ, thiếu tên, không dấu hoặc khai báo linh tinh trong trường RN. Đừng xin xỏ uỷ quyền, vì uỷ quyền hoàn toàn tự động cho Thành viên đọc được mọi thứ (không chỉnh bằng tay được), các thành viên khác sẽ không bao giờ được uỷ quyền.

  [You must be registered and logged in to see this image.]
  Trang phục may sẵn rẻ nhất Hà Nội ở 133 Vương Thừa Vũ


  [You must be registered and logged in to see this link.]
  https://khmt.123.st

  Admin

  Admin
  Quản trị viên
  Quản trị viên
  ĐÂY LÀ NHỮNG CÂU SƠ LƯỢC ĐÁP ÁN, BẠN CẦN BỔ SUNG ĐỂ ĐƯỢC ĐÁP ÁN HOÀN CHỈNH
  (Phần đáp án này do thầy cung cấp, tôi đã gõ lại).
  2. Triết học Mác là một học thuyết phát triển? Vận dụng vấn đề này vào hoạt động thực tiễn và phê phán các quan điểm sai trái.
  Trả lời:
  - Linh hồn sống của triết học Mác là phép biện chứng, còn phép biện chứng là học thuyết về sự phát triển dưới hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc nhất và không phiếm diện (2 nguyên lý khái quát bức tranh thế giới có những mối liên hệ chằng chịt, có sự vận động và phát triển. Ba quy luật cơ bản nói lên 3 mặt của 1 quá trình vận động và phát triển. 6 cặp phạm trù thể hiện những khía cạnh phong phú có thực của sự vận động và phát triển)
  - Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là 2 nguyên tắc cơ bản của triết học Mác Lenin, không có lý luận thuần tuý tách rời thực tiễn, lý luận phải gắn với thực tiễn, từ thực tiễn mà ra được. Thực tiễn kiểm nghiệm thì lý luận đó mới trở nên khoa học, mà thực tiễn không ngừng biến đổi do đó lý luận Mác Lê nin phải là học thuyết phát triển.
  - Các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác - Lê nin không bao giờ tự cho học thuyết của mình là chân lý tuyệt đối và cũng không phải là học thuyết đóng kín. Chủ nghĩa Mác - Lê nin là hệ thống mở, đòi hỏi các thế hệ sau phải tiếp tục bổ sung phát triển Chủ nghĩa Mác.
  - Sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lê nin không chỉ ở nguyên lý, quy luật đúng đắn mà còn ở cả sự kế thừa, phát triển. Tiêu biểu: Lê nin đã phát triển Chủ nghĩa Mác trên tất cả các lĩnh vực. Đây là trình độ mới trong sự khởi thảo các vấn đề cơ bản của triết học Mác. Giai đoạn Lê nin không phải là đối lập với giai đoạn của Mác và Ăng ghen mà là tiếp tục phát triển học thuyết của Mác và Ăng ghen để phù hợp với điều kiện lịch sử mới.
  - Chủ nghĩa Mác là lý luận của phong trào cộng sản và công nhân, lý luận về cách mạng vô sản và chủ nghĩa cộng sản khoa học. Vì thế nó không thể không ngừng phát triển cùng với sự phát triển của cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa đế quốc trên phạm vi toàn thế giới.

  18. Vì sao Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam?
  Trả lời:

  Đảng ta lấy Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam
  a) Đảng ta lấy Chủ nghĩa Mác - Lê nin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động vì:
  - Chủ nghĩa Mác - Lê nin là học thuyết duy nhất từ trước đến nay đặt ra mục tiêu giải phóng triệt để giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới thoát khỏi tình trạng bị áp bức, bóc lột
  - Chủ nghĩa Mác - Lê nin là học thuyết mang tính cách mạng, khoa học. Nó là học thuyết không chỉ để nhận thức thế giới mà quan trọng hơn là cải tạo thế giới
  - Chủ nghĩa Mác - Lê nin là học thuyết về những quy luật vận động, phát triển chung nhất của thế giới, đặc biệt là những quy luật về sự phát triển xã hội là cơ sở khoa học và lý luận cách mạng để các Đảng cộng sản trong đó có Đảng cộng sản Việt Nam đề ra đường lối, chủ trương và phương pháp cách mạng, nhằm đấu tranh giải phóng xã hội, và phát triển xã hội.
  - Chủ nghĩa Mác - Lê nin đã đem lại những luận cứ khoa học cho việc chuyển từ xã hội tư bản lên xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.
  - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; về sức mạnh của nhân dân của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.
  Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy Đảng ta lấy Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.
  Thực tiễn chứng minh rằng do Đảng ta trung thành và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nên cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
  Ngày nay Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là ngọn đèn pha dẫn dắt dân tộc ta tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc
  b) Ý nghĩa thực tiễn
  - Ra sức học tập, nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ đó vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể nước ta.
  - Coi trọng tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận Mác Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng hiện nay
  - Chống lại mọi biểu hiện xa rời phủ định Chủ nghĩa Mác - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh.


  ================
  Nếu Khách viếng thăm không đọc được các bài trong Kho bài chuẩn, là do Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.]. Sở dĩ nếu Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.] là vì Khách viếng thăm khai báo thiếu họ, thiếu tên, không dấu hoặc khai báo linh tinh trong trường RN. Đừng xin xỏ uỷ quyền, vì uỷ quyền hoàn toàn tự động cho Thành viên đọc được mọi thứ (không chỉnh bằng tay được), các thành viên khác sẽ không bao giờ được uỷ quyền.

  [You must be registered and logged in to see this image.]
  Trang phục may sẵn rẻ nhất Hà Nội ở 133 Vương Thừa Vũ


  [You must be registered and logged in to see this link.]
  https://khmt.123.st

  Admin

  Admin
  Quản trị viên
  Quản trị viên
  1. Đối tượng, đặc điểm và vai trò của triết học Mác - Lê nin. Ý nghĩa của vấn đề này đối với người cán bộ khoa học kỹ thuật?
  1. Đối tượng của triết học Mác- Lênin:
  Các quan điểm trước Mác xác định đối tượng chưa đúng đắn, triết học Mác xác định: Đối tượng nghiên cứu của triết học Mác –Lênin là Nghiên cứu những quy luật chung nhất về tự nhiên, xã hội và tư duy. Vai trò của con người đối với thế giới trên cơ sở giải quyết khoa học vấn đề cơ bản của triết học. (1 điểm)

  2. Đặc điểm của triết học Mác-Lênin:
  Triết học Mác-Lênin là một học thuyết khoa học và tiến bộ, nó mang trong mình 3 đặc điểm chính sau:
  * Thống nhất giữa tính Đảng và tính khoa học:
  Tính đảng của triết học Mác-Lênin: Lập trường chủ nghĩa duy vật biện chứng, đấu tranh kiên quyết chống chủ nghĩa duy tâm, siêu hình, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, bảo vệ và mang lại lợi ích cho giai cấp vô sản và quần chúng nhân dân lao động.
  Tính khoa học của triết học Mác-Lênin ( triết học Mác - Lênin): phản ánh đúng đắn hệ thống các quy luật vận động và phát triển của thế giới.
  Vì sao có sự thống nhất giữa tính đảng và tính khoa học trong triết học Mác - Lênin: Do mục tiêu lý tưởng chiến đấu, lợi ích giai cấp vô sản phù hợp tiến trình khách quan của lịch sử.
  * Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn:
  Gắn nhận thức thế giới với cải tạo thế giới là nguyên tắc cơ bản của triết học Mác: triết học Mác - Lênin ra đời từ nhu cầu thực tiễn, nhu cầu của phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Nó trở thành vũ khí lý luận của giai cấp vô sản…
  Thông qua tổng kết kinh nghiệm thực tiễn mà phát triển triết học. Triết học lại trở lại chỉ đạo, hướng dẫn cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản mà bổ sung và phát triển, mà làm tròn sứ mệnh của mình.
  Chỉ có thông qua hoạt động thực tiễn thì triết học Mác - Lênin mới trở thành sức mạnh vật chất, mới phát triển và đổi mới không ngừng.
  * Tính sáng tạo của triết học Mác - Lênin:
  Sáng tạo là bản chất của triết học Mác: những nguyên lý, quy luật phổ biến khi vận dụng vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể phải đúng đắn, sáng tạo.
  Hiện thực khách quan không ngừng vận động và biến đổi, tư duy và ý thức phản ánh chúng cũng không ngừng bổ sung và phát triển. Triết học với tư cách là một khoa học cũng không ngừng được bổ sung, phát triển và vận dụng một cách sáng tạo, sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh.
  Tính sáng tạo của triết học Mác - Lênin đòi hỏi chúng ta phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của từng nguyên lý và vận dụng nó trên quan điểm thực tiễn, lịch sử, cụ thể. Nghĩa là phải xuất phát từ khách quan, đúng thực tiễn sinh động làm cơ sở cho nhận thức và vận dụng lý luận.
  3. Vai trò của triết học Mác - Lênin đối với thực tiễn xã hội và sự phát triển khoa học
  - Là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận trong nhận thức và cải tạo thế giới của giai cấp vô sản là kim chỉ nam cho hoạt động thực tiễn của các Đảng cộng sản:
  Nó cung cấp hệ thống tri thức khoa học về thế giới
  Trang bị phương pháp luận khoa học
  Là cơ sở để hình thành niềm tin khoa học và những phẩm chất cao quý của người cách mạng.
  - Trang bị cho các nghành khoa học khác thế giới quan và phương pháp luận khoa học đi sâu khám phá bản chất và quy luật của sự vật, hiện tượng.
  Nó đóng vai trò dẫn đường cho nghiên cứu khoa học
  Nó giải quyết những vấn đề triết học trong quá trình nghiên cứu
  Là cơ sở khoa học chống lại ảnh hưởng của chủ nghĩa duy tâm, hệ tư tưởng tư sản xuyên tạc những phát minh khoa học.

  3. Định nghĩa vật chất của Lê nin. Ý nghĩa khoa học của định nghĩa.
  1. Định nghĩa vật chất của Lênin:
  Phạm trù vật chất là một trong những phạm trù cơ bản, nền tảng của chủ nghĩa duy vật, nó chứa đựng nội dung thế giới quan và phương pháp luận rất khái quát và sâu sắc.
  Trong các học thuyết học trước Mác có nhiều quan điểm khác nhau về phạm trù này… Các nhà duy vật cổ đại quan niệm vật chất mang tính trực quan cảm tính và vì thế họ đã đồng nhất vật chất với những vật thể cụ thể, coi đó là cơ sở đầu tiên của sự tồn tại. Hoặc các nhà triết học và khoa học tự nhiên do không hiểu phép biện chứng duy vật đã đồng nhất vật chất với nguyên tử hoặc vật chất với khối lượng - một thuộc tính phổ biến của các vật thể.
  Nhưng đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, vật lý học đã có những phát minh rất quan trọng đem lại cho con người những hiểu biết mới và sâu sắc về cấu trúc của thế giới vật chất, (như phát hiện ra tia Rơn-ghen, hiện tượng phóng xạ, tìm ra điện tử,…). Chính các phát minh quan trọng này bị các nhà triết học duy tâm lợi dụng để cho rằng “Vật chất tiêu tan mất” và như thế toàn bộ nền tảng của chủ nghĩa duy vật sụp đổ hoàn toàn.
  Trên cơ sở phân tích một cách sâu sắc cuộc cách mạng trong khoa học tự nhiên và phê phán chủ nghĩa duy tâm, Lê-nin đã đưa ra một định nghĩa toàn diện, sâu sắc và khoa học về phạm trù vật chất: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta sao chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.
  2. Phân tích định nghĩa vật chất của Lê-nin:
  Khi nghiên cứu định nghĩa vật chất của Lê-nin chúng ta cần phải hiểu và nắm được 3 ý cơ bản sau:
  - Vật chất là một phạm trù triết học: khi định nghĩa vật chất Lê-nin đòi hỏi cần phải phân biệt vật chất với tính cách là một phạm trù triết học với các khái niệm của khoa học tự nhiên về các đối tượng, sự vật cụ thể ở các trình độ kết cấu và tổ chức khác nhau và các thuộc tính khác nhau tương ứng của chúng. Vật chất ở đây được hiểu với nghĩa là một phạm trù rộng nhất trong hệ thống các phạm trù.
  - Trong định nghĩa chúng ta cũng nhận thấy có hai mặt của một thuộc tính mà Lê-nin gọi là “đặc tính” duy nhất của vật chất đó là:
  Vật chất là “thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác… và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”. Như vậy, chúng ta hiểu vật chất là thực tại khách quan, là tất cả những gì tồn tại bên ngoài và không lệ thuộc vào cảm giác, ý thức của con người. Tất cả những gì tồn tại bên ngoài và độc lập với ý thức, với cảm giác, và đem lại cho chúng ta trong cảm giác, trong ý thức đều là vật chất. Thuộc tính này đã thể hiện lập trường của chủ nghĩa duy vật: vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc khách quan của cảm giác, ý thức; cảm giác, ý thức của con người là sự phản ánh hiện thực khách quan.
  Thực tại khách quan này con người có thể nhận thức được.
  Tóm lại: Định nghĩa vật chất của Lê-nin đã bao quát cả hai mặt của vấn đề cơ bản của triết học trên lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đây là định nghĩa đầy đủ nhất, toàn diện nhất, sâu sắc nhất và rộng nhất về vật chất. (3 điểm)
  3. Ý nghĩa khoa học và cách mạng của định nghĩa: Định nghĩa vật chất của Lê-nin có ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận sâu sắc đối với nhận thức khoa học và thực tiễn, vì: - Nó đã giải đáp một cách đầy đủ, khoa học hai mặt của vấn đề cơ bản của triết học dựa trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.
  - Chống lại các quan điểm sai trái của chủ nghĩa duy tâm khách quan và chủ quan, khắc phục được các thiếu sót của chủ nghĩa duy vật siêu hình quy vật chất vào vật thể cụ thể. Chống lại thuyết “bất khả tri luận” phủ nhận khả năng nhận thức của con người.
  - Định nghĩa đó đã làm rõ tính khái quát, tính phổ biến của phạm trù vật chất, bao quát cả dạng vật chất trong xã hội đó là tồn tại xã hội, tồn tại bên ngoài không phụ thuộc vào ý thức xã hội. Khẳng định sự đúng đắn của nguyên lý về tính vô tận, vô hạn của thế giới vật chất.
  - Định nghĩa vật chất của Lê-nin đã trang bị thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho các ngành khoa học đi sâu nghiên cứu thế giới vật chất, tìm ra những kết cấu mới, những thuộc tính mới và những quy luật vận động của vật chất để làm phong phú thêm kho tàng tri thức của nhân loại. Đồng thời có vai trò định hướng cho sự phát triển của nhận thức khoa học, tránh được sự khủng hoảng tương tự trong vật lý học vào cuối thế ky XIX và đầu thế kỷ XX.

  4. Nguồn gốc và bản chất của ý thức. Vai trò của ý thức trong hoạt động thực tiễn.
  - Ý thức của con người là sản phẩm của quá trình phát triển tự nhiên và lịch sử xã hội do vậy để nắm được nguồn gốc của ý thức chúng ta phải xem xét trên cả hai mặt đó là tự nhiên và xã hội.
  Nguồn gốc tự nhiên: Đó là kết quả của sự phát triển lâu dài của giới tự nhiên tới khi xuất hiện con người với bộ óc có kết cấu tinh vi gắn với hoạt động sinh lý thần kinh của bộ óc con người làm chức năng phản ảnh của bộ não, hay nói khác đi ý thức có nguồn gốc từ vật chất được phát triển đến một cấu trúc đặc biệt có tổ chức cao nhất là bộ não con người "ý thức gắn với bộ óc con người và chỉ xuất hiện ở con người".
  Nguồn gốc xã hội trực tiếp quyết định sự ra đời của ý thức đó là lao động và ngôn ngữ.
  * Lao động là nhân tố chuyển biến con vượn thành con người, lao động sáng tạo ra con người.
  * Quá trình lao động đã hoàn thiện PHƯƠNG PHÁP nhận thức, PHƯƠNG PHÁP của con người.
  * lao động tác động vào sự vật làm sự vật bộc lộ bản chất để con người nhận tứhc và cải tạo nó.
  * Ngôn ngữ là tín hiệu vật chất mang ý thức là phương tiện để khái quát hóa ý thức để biểu hiện sự tồn tại.
  * Ngôn ngữ là phương tiện để lưu trữ tri thức trong kho tàng trí tụê ngày nay.
  * Ý thức chỉ xuất hiện khi có đầy đủ cả nguồn gốc tự nhiên và xã hội trong đó nguồn gốc xã hội đóng vai trò trực tiếp quyết định sự ra đời của ý thức, nguồn gốc tự nhiên là tiền đề, nền tảng
  - Bản chất của ý thức: là sự phản ánh tích cực sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người.
  Nội dung của ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan.
  Phản ánh ý thức khác với phản ánh khác là phản ánh sáng tạo, vì nó phản ánh trên cơ sở thực tiễn và do yêu cầu của hoạt động thực tiễn.
  - Vai trò của tri thức:
  Trên cơ sở nhận thức đúng để đề ra đường lối, chủ trương, biện pháp kiểm tra, chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người, cải tạo hiện thực đem lại hiệu quả cao.
  Phải tôn trọng thực tiễn và xuất phát từ hiện thực khách quan, phát huy năng động chủ quan của ý thức trong hoạt động thực tiễn. Chống quan điểm chủ quan duy ý chí đó là cường điệu hóa và tuyệt đối hóa vai trò của ý thức lấy nguyện vọng ý chí thay cho ĐK và quy luật khách quan bất chấp quy luật.

  5. Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Rút ra ý nghĩa phương pháp luận và phê phán bệnh chủ quan duy ý chí?
  1. Khái niệm vật chất và ý thức:
  * Vật chất: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta sao chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.
  * Ý thức: Ý thức là mặt tinh thần của đời sống xã hội, bao gồm những quan điểm, tư tưởng cùng những tình cảm, tâm trạng, truyền thống,…nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn nhất định.
  2. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức: Vật chất và ý thức có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau. Trong mối quan hệ đó, vật chất là cái có trước, quyết định ý thức, ý thức là cái có sau, phụ thuộc vào vật chất, do vật chất quyết định. Khi thừa nhận vật chất tồn tại bên ngoài và độc lập với ý thức, quyết định ý thức, thì sự nhận thức thế giới không thể xuất phát từ ý thức của con người, mà phải xuất phát từ thế giới khách quan. Nhưng ý thức có tính độc lập tương đối, có vai trò tác động trở lại đối với sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.
  *Vật chất quyết định ý thức trên 3 phương diện:
  - Quyết định nội dung phản ánh của ý thức: Bởi vì ý thức bao giờ cũng là sự phản ánh thế giới vật chất và sự sáng tạo của ý thức là sự sáng tạo trong phản ánh và theo khuôn khổ của sự phản ánh. Hơn nữa, tự thân ý thức không thể gây ra sự biến đổi nào trong đời sống hiện thực.
  - Quyết định nguồn gốc ra đời của ý thức: Nguồn gốc trực tiếp và quan trọng nhất quyết định sự ra đời và phát triển của ý thức là lao động, là thực tiễn xã hội. Ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người thông qua lao động, ngôn ngữ và các quan hệ xã hội. Ý thức là sản phẩm xã hội, là một hiện tượng xã hội.
  - Quyết định sự biến đổi của ý thức: Ý thức phản ánh thế giới hiện thực khách quan, thế giới vật chất, bản thân nó không thể gây ra sự biến đôitrong đời sống hiện thực. Nhưng thế giới vật chất thì luôn vận động và biến đổi không ngừng (Vận động là phương thức tồn tại của vật chất), vì vậy khi nó thay đổi dẫn tới làm cho ý thức cũng thay đổi theo.
  * Ý thức cũng có tính độc lập tương đối, tác động trở lại vật chất, bao gồm các vấn đề sau:
  - Mối quan hệ giữa ý thức và vật chất vừa có tính tuyệt đối, vừa có tính tương đối. Nghĩa là, vật chất luôn là cái có trước và quyết định ý thức, nhưng ngược lại ý thức cũng có tác động trở lại đối với vật chất. Mối quan hệ này xét về một mặt nào đó tương tự như mối quan hệ nhân quả.
  - Ý thức có tính năng động to lớn, tác động trở lại thế giới vật chất theo hai chiều: Ý thức tích cực, tiến bộ, phản ánh đúng quy luật khách quan sẽ thúc đẩy thế giới vật chất phát triển và chỉ đạo hoạt động thực tiễn thành công. Ngược lại, ý thức tiêu cực, lạc hậu, không phản ánh đúng quy luật khách qua thì sẽ kìm hãm sự phát triển, tuy nhiên sự kìm hãm này chỉ là tạm thời, không phải bất biến.
  Phương thức phản ánh của ý thức là thông qua hạt động thực tiễn của con người, biến sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất, mà biểu hiện ở chỗ đề ra các đường lối. Chủ trương chính sách đúng đắn, khoa học và phù hợp với tình hình thực tiễn.
  Sự tác động của ý thức để thúc đẩy thế giới vật chất phát triển phải có điều kiện: Ý thức phải phản ánh đúng hiện thực khách quan, con người vận dụng tri thức đó vào hoạt động thực tiễn, đề ra được những phương án tối ưu chỉ đạo hoạt động thực tiễn.
  3. Ý nghĩa phương pháp luận để giải quyết mối quan hệ giữa khách quan và chủ quan, phê phán bệnh chủ quan duy ý chí.
  * Ý nghĩa phương pháp luận:
  - Tôn trọng và xuất phát từ thực tế khách quan:
  Trước hết là điều kiện khách quan:
  Quy luật khách quan:
  Khả năng khách quan:
  - Phát huy tính năng động chủ quan của ý thức:
  Năng động trong nhận thức: Phải nhận thức đúng thực tiễn, từ đó đề ra đường lối, chủ trương, biện pháp đúng và khoa học. Năng động trong tổ chức thực tiễn cách mạng…
  - Đấu tranh chống mọi biểu hiện bất chấp quy luật khách quan, thụ động, tiêu cực. Đặc biệt là bệnh chủ quan, duy ý chí.(Phân tích nguyên nhân và biện pháp khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí).

  7. Thực tiễn là gì? Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Ý nghĩa phương pháp luận.
  1. Định nghĩa thực tiễn:
  Thực tiễn là phạm trù triết học chỉ toàn bộ hoạt động vật chất có tính chất lịch sử – xã hội của con người làm biến đổi tự nhiên và xã hội.
  Phân tích định nghĩa:
  Khi nghiên cứu định nghĩa thực tiễn cần nắm chắc và hiểu rõ một số nội dung sau:
  Hoạt động thực tiễn là hoạt động vật chất của con người: chỉ những hoạt động vật chất của con người mới là hoạt động thực tiễn.
  Bản chất của hoạt động thực tiễn đó là sự tác động qua lại giữa chủ thể và khách thể, trong đó chủ thể với tính tích cực của mình làm biến đổi khách thể. Trong quá trình này không chỉ biến đổi khách thể, mà còn làm biến đổi ngay cả bản thân chủ thể.
  Hoạt động thực tiễn rất đa dạng, song có thể có 3 hình thức cơ bản sau đây:
  - Hoạt động lao động sản xuất vật chất: Đây là hình thức cơ bản nhất, có vai trò quyết định chi phối các hình thức hoạt động khác. Chính lao động đã biến vượn thành người và là điều kiện quyết định cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
  - Hoạt động biến đổi xã hội: là hình thức cao nhất của hoạt động thực tiễn xã hội. Không có các hoạt động đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hoà bình thì không thể biến đổi được các quan hệ xã hội và xã hội nói chung được.
  - Thực nghiệm khoa học: là một hình thức đặc biệt của hoạt động thực tiễn, đó là hoạt động của con người đượ tiến hành trong điều kiện nhân tạo, nhằm nhận thức và biến đổi tự nhiên và xã hội. Trong điều kiện tiến bộ của khoa học và kỹ thuật,thực nghiệm là hoạt động đóng vai trò quan trọng trong việc biến các phát minh khoa học thành các giải pháp kỹ thuật và công nghệ, thành các sản phẩm phục vụ đời sống con người. Với vai trò đó, thực nghiệm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất vật chất và kích thích sự biến đổi các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
  2. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức:
  Trong quan hệ với nhận thức, thực tiễn có những vai trò sau đây:
  Triết học Mác khẳng định nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Trong mối quan hệ này, lý luận đóng vai trò là người dẫn đường cho hoạt động thực tiễn, thực tiễn là nơi để kiểm chứng lại tính chân thực, đúng đắn của nhận thức. Quá trình của nhận thức là: Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn - Đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức thực tại khách quan.
  Thực tiễn là cơ sở, động lực, mục đích của nhận thức, là tiêu chuẩn của chân lý. Thể hiện ở chỗ: nhận thức ngay từ đầu đều xuất phát từ thực tiễn và do thực tiễn quy định (là cơ sở). Chính yêu cầu của thực tiễn sản xuất vật chất và thực tiễn cải biến xã hội đã buộc con người phải nhận thức (là động lực). Nhờ có hoạt động thực tiễn, mà trước hết là lao động, con người nhận thức được thế giới xung quanh.
  Thực tiễn không chỉ là cơ sở mà còn là mục đích của nhận thức: Tri thức khoa học có ý nghĩa thực tiễn chỉ khi nó được áp dụng vào đời sống. Chính thực tiễn là nơi để thể hiện sức mạnh của tri thức. Như vậy, nhận thức không phải là chỉ để nhận thức, nhận thức coa mục đích cuối cùng của nó là giúp con người trong hoạt động cải tạo thế giới. Chính nhu cầu của thực tiễn đã dẫn đến sự hình thành và phát triển của các nghành khoa học, biến những tri thức khoa học thành phương tiện hùng mạnh giúp cho hoạt động thực tiễn có hiệu quả.
  Thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý: thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Vì thực tiễn là nơi mà nhận thức (các tri thức đã được con người nhận thức) của con người được đưa ra áp dụng.
  Thực tiễn là điểm xuất phát của mọi nhận thức: vì mọi nhận thức của con người đều bắt đầu từ thực tiễn.
  Thực tiễn làm tự nhiên bộc lộ bản chất, đặc tính để nhận thức. Như vậy, thực tiễn đã đem lại những tài liệu cho quá trình nhận thức, giúp cho nhận thức nắm bắt được bản chất, các quy luật vận động và phát triển của thế giới.
  Thực tiễn cung cấp cho con người công cụ, phương tiện để nhận thức hiện thực khách quan. Thực tiễn làm cho các giác quan của con người phát triển và hoàn thiện. Hoạt động thực tiễn còn tạo ra các phương tiện và dụng cụ tinh vi làm tăng thêm khả năng nhận biết của các giác quan, như: Kính hiển vi điện tử, kính thiên văn, tầu vũ trụ, các máy tính điện tử,…
  Không có thực tiễn thì không có nhận thức, không có các tri thức khoa học.
  Cho ví dụ minh hoạ và phân tích
  3. ý nghĩa thực tiễn và phê phán các quan điểm sai trái:
  Từ việc nghiên cứu về thực tiễn và mối quan hệ của thực tiễn với nhận thức, với chân lý, chúng ta có thể rút ra một số ý nghĩa thực tiễn sau:
  Xây dựng quan điểm thực tiễn đúng đắn: Phải coi trọng thực tiễn, gắn lý luận với thực tiễn. Mọi nhận thức lý luận phải xuất phát từ thực tiễn và lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn để kiểm tra nhận thức lý luận (kiểm tra chân lý).
  Phê phán mọi biểu hiện xem nhẹ thực tiễn, tách rời lý luận với thực tiễn (sẽ rơi vào lý luận suông), chống chủ nghĩa giáo điều hoặc chủ nghĩa kinh nghiệm thuần tuý (tuyệt đối hóa thực tiễn mà xem nhẹ lý luận, sẽ rơi vào trường hợp mù quáng).

  8. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của Chủ nghĩa Mác - Lê nin. Vận dụng nguyên tắc này, người cán bộ khoa học kỹ thuật phải làm gì?
  * Vì sao thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin.
  - Vị trí vai trò: Đây là nguyên tắc cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, vì mục đích của chủ nghĩa Mác nói chung và triết học Mác nói riêng, để nhận thức và cải tạo thết giới.
  - Khái niệm và vai trò của thực tiễn: thực tiễn là hoạt động vật chất có mục đích mang tính LSxã hội nhằm cải tạo thế giới khách quan, không phải hoạt động vật chất nào cũng là thực tiễn, thực tiễn mang tính LSxã hội bào giờ cũng gắn với một giai đoạn lịch sử nhất định, bao giờ cũng giới hạn bởi một điều kiện lịch sử nhất định, mang tính lịch sử và là một quá trình phát triển lịch sử, hoạt động thực tiễn diễn ra trong một môi trường xã hội nên bị chi phối theo quan điểm của giai cấp mang tính xã hội. Hoạt động thực tiễn có 3 dạng (Hoạt động sản xuất vật chất , Đối tượng chính trị xã hội, quan sát thực nghiệm khoa học). thực tiễn đóng vai trò là điểm xuất phát là cơ sở, động lực, mục đích của nhận thức. Hoạt động thực tiễn là tất yếu khách quan, chính hoạt động thực tiễn đã cung cấp những tư liệu cho khái quát nhận thức, trực tiếp tác động vào sự vật hiện tượng là cho sự vật hiện tượng bộc lộ bản chất bên trong, giúp cho nhận thức được sự vật hiện tượng, bằng hoạt động thực tiễn con người tạo ra công cụ và phương tiện. thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm tra nhận thức.
  - lý luận là vai trò của lý luận: lý luận là sự tổng kết, khái quát kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, là tổng hợp các tri thức về tự nhiên và xã hội mà loài người đạt được trong quá trình nhận thức. lý luận có vai trò dẫn đường vạch phương hướng, tổ chức giác ngộ, tập hợp giai cấp, có khả năng dự báo phát triển tương lai.
  - lý luận và thực tiễn phải thống nhất đó là nguyên tắc: Vì xuất phát từ chức năng của lý luận nhận thức là cải tạo thế giới khách quan, thông qua hoạt động thực tiễn mà con người khái quát lý luận, từ đó lý luận quay về chỉ đạo thực tiễn để lý luận bổ xung không ngừng.
  * Vận dụng nguyên tắc này cán bộ khoa học phải làm gì:
  - Phải không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận, tri thức chuyên ngành, thường xuyên cập nhật kiến thức, học tập suốt đời.
  - Có phương pháp phân tích khoa học, phát hiện ra nhu cầu thực tiễn, nắm được bản chất của thực tiễn. Vận dụng lý luận vào thực tiễn phải sáng tạo, đổi mới không ngừng.
  - Bổ sung phát triển lý luận trên cơ sở tổng kết thực tiễn.

  9. Cơ sở lý luận và nội dung của nguyên tắc xem xét: Khách quan, toàn diện, lịch sử - cụ thể và phát triển?
  * Cơ sở lý luận và nội dung nguyên tắc:
  - Nguyên tắc khách quan.
  Cơ sở lý luận: từ mối quan hệ vật chất và ý thức, vật chất tồn tại khách quan quyết định ý thức, từ nguyên lý, quy luật, cặp phạm trù của phép biện chứng.
  Nội dung: Đòi hỏi trong nhận thức và hành động luôn xuất phát từ khách quan, lấy khách quan làm tiền đề, cơ sở xem xét sự vật đúng như nó có, xây dựng đặc tính trung thực, thật thà, phát huy vai trò chủ quan, độc lập suy nghĩ nghiên cứu chống khách quan chủ nghĩa, chống chủ quan duy ý chí bất chấp quy luật, điều kiện khách quan là theo ý của chúng ta.
  - Nguyên tắc toàn diện:
  Cơ sở lý luận: Từ nguyên lý liên hệ phổ biến thì mọi sự vật-HT đều nằm trong sự liên hệ phổ biến nhiều vẻ vô cùng phong phú, liên hệ là khách quan, tức là không có sự vật-HT nào tồn tại một cách cô lập, biệt lập.
  Nội dung: Nghiên cứu sự vật phải nghiên cứu toàn diện các mối liên hệ, bên trong và bên ngoài, trực tiếp và gián tiếp. Chú ý mối liện hệ bản chất, quyết định để nhận thức đúng đắn sự vật. Chống lại bệnh cực đoan phiến diện và chủ nghĩa chiết trung.
  - Nguyên tắc phát triển: Lô gíc biện chứng đòi hỏi phải xét sự vật trong sự phát triển, trong sự tự vận động, và biến đổi của nó để từ đó tìm ra được những mâu thuẩn của sự vật. Phải thấy xu hướng phát triển của sự vật, quá trình cái cũ mất đi và cái mới ra đời, phải ủng hộ cái mới, cái tiến bộ. Chống bệnh bảo thủ, trì trệ và giáo điều.
  - Nguyên tắc lịch sử cụ thể: Chân lý luôn là cụ thể nên khi xem xét sự vật phải xuất phát từ ĐK KG và thế giới, gắn với hoàn cảnh tồn tại lịch sử của nó, phải biết phân tích cụ thể mỗi tình hình cụ thể và do đó, phải sáng tạo trong nhận thức và hành động. Chống bệnh giáo điều rập khuôn máy móc, chủ nghĩa hư vô lịch sử và bệnh "chung chung trừu tượng".

  Các câu khác đăng trong mục [You must be registered and logged in to see this link.] (chỉ dành cho những thành viên ghi rõ họ tên bằng chữ Việt có dấu ở trường RN thuộc nhóm [You must be registered and logged in to see this link.])


  ================
  Nếu Khách viếng thăm không đọc được các bài trong Kho bài chuẩn, là do Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.]. Sở dĩ nếu Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.] là vì Khách viếng thăm khai báo thiếu họ, thiếu tên, không dấu hoặc khai báo linh tinh trong trường RN. Đừng xin xỏ uỷ quyền, vì uỷ quyền hoàn toàn tự động cho Thành viên đọc được mọi thứ (không chỉnh bằng tay được), các thành viên khác sẽ không bao giờ được uỷ quyền.

  [You must be registered and logged in to see this image.]
  Trang phục may sẵn rẻ nhất Hà Nội ở 133 Vương Thừa Vũ


  [You must be registered and logged in to see this link.]
  https://khmt.123.st

  4[Lời giải]Câu hỏi và cách trình bày những câu trả lời môn triết Empty Rất bổ ích Sun Aug 13, 2017 9:21 pm

  huynhletantai1

  huynhletantai1
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Câu hỏi ôn tập rất bổ ích, mình hy vọng có thể xem được hết các câu trả lời.

  Sponsored content


  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết

   

  Ghi rõ nguồn khi copy các bài viết từ Website này.
  Bản quyền thuộc Khoa học Máy tính. Số lượt truy cập tính đến hiện tại:Website counter
  Modified skin by Nguyễn Anh Cường. Developed by Members of https://khmt.123.st

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất