Đại học Lê Quý Đôn - 236 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

Chia sẻ kiến thức mọi mặt của các lớp cao học CNTT, Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chào mừng đã đến với forum khmt.123.st
 • Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăngkí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận , nhìn thấy link ở những box hạn chế ... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng kí làm thành viên !
 • Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây !
 • Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
 • Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  thuyhang3010

  thuyhang3010
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  uses crt;
  type mt=array[1..5,1..5] of real;
  mang=array[1..5] of real;
  function chuan1(b:mt;n:integer):real;
  var i,j:integer;s:real;

  begin
  i:=1;
  s:=0;
  WHILE (i<=n) and (s<1) do
  begin
  s:=0;
  FOR j:=1 to n do
  s:=s+abs(b[i,j]);
  i:=i+1;
  end;

  {if i>n THEN chuan1:=true
  ELSE chuan1:=false;}
  chuan1:=s;
  end;
  Var a,b:mt;f,g,x,y:mang;n,i,j,m,k,l,h:integer;
  D,ss:real;kt,ktra,co:boolean;
  Begin
  clrscr;
  textmode(co80);
  repeat
  write('Giai he bao nhieu phuong trinh:');
  readln(n);
  until (n>=2) and (n<=5);
  writeln('Nhap ma tran cac he so:');
  nhapmt(a,n);
  writeln('Nhap cac he so tu do:');
  FOR i:=1 to n do
  begin
  write('Nhap f[',i,']=');
  readln(f[i]);
  end;
  writeln('Ma tran cac he so vua nhap la:');
  xuatmt(a,n);
  writeln('Ma tran cac he so tu do:');
  FOR i:=1 to n do
  writeln(f[i]:8:3);
  D:=dtcn(a,n);
  writeln('D=',d:0:4);
  if D<>0 THEN
  begin
  FOR i:=1 to n do
  FOR j:=1 to n do
  if i=j THEN b[i,j]:=0
  ELSE b[i,j]:=-a[i,j]/a[i,i];
  FOR i:=1 to n do
  g[i]:=f[i]/a[i,i];
  writeln('Ma tran tuong duong B :');
  xuatmt(b,n);
  writeln('Ma tran cac he so G:');
  FOR i:=1 to n do
  writeln(g[i]:8:3);
  kt:=false;
  if chuan1(b,n)<1 THEN kt:=true
  writeln('chuan 1 = ',chuan1(b,n):0:4);
  if kt=true THEN
  begin
  write('Nhap sai so:');
  readln(ss);
  FOR i:=1 to n do
  x[i]:=0;
  ktra:=false;
  WHILE ktra=false do
  begin
  FOR j:=1 to n do
  begin
  y[j]:=0;d:=0;
  FOR k:=1 to n do
  y[j]:=y[j]+b[j,k]*x[k];
  y[j]:=y[j]+g[j];
  if abs(y[j]-x[j])>ss THEN d:=d+1;
  x[j]:=y[j];
  end;
  if d=0 THEN ktra:=true;
  FOR i:=1 to n do
  writeln('x',i,'=',x[i]:0:4);
  readln;
  end;
  writeln('Nghiem cua he voi sai so ',ss:0:4,' la : ');
  FOR i:=1 to n do
  writeln('x',i,'=',x[i]:0:4);
  end
  ELSE writeln('Khong hoi tu');
  end;
  readln;
  End.


  !======================
  Bài này down trên mạng đầy rẫy, ti tỉ phần mềm, việc gì phải vào đây đề nghị....
  Pó tay chấm com

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết

   

  Ghi rõ nguồn khi copy các bài viết từ Website này.
  Bản quyền thuộc Khoa học Máy tính. Số lượt truy cập tính đến hiện tại:Website counter
  Modified skin by Nguyễn Anh Cường. Developed by Members of https://khmt.123.st

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất